Висшият педагогически институт във Велико Търново е преобразуван във Великотърновски университет &qu


Висшият педагогически институт във Велико Търново става Великотърновски университет "Кирил и Методий".
През есента на 1963 г. във Велико Търново отваря врати първият извънстоличен университет. В началото той се нарича Висш педагогически институт "Братя Кирил и Методий". Създаден е с Постановление от 27 септември 1962 г. на ЦК на БКП и на Министерския съвет. Открит е на 15 септември 1963 г. и утвърден с решение на Президиума на Народното събрание от 4 август 1964 г. Първите 340 студенти се обучават в четири специалности: Българска филология, Руска филология, История и Изобразителни изкуства. През първата година обучението се осъществява от около 25 редовни щатни преподаватели и асистенти и 10-15 хонорувани професори и доценти от софийски висши учебни заведения и институти на БАН.
С указ на Държавния съвет на от 13 октомври 1971 г. Висшият педагогически институт във Велико Търново е преобразуван в университет. На 14 октомври 1971 г. председателят на Държавния съвет Тодор Живков огласява указа за създаването на Великотърновския университет на тържество и връчва символичния ключ на ректора професор Жельо Авджиев.