В София е открито Държавно рисувателно училище (предшественик на дн. Национална художествена академи


По инициатива на министър Константин Величков в София се открива Държавно рисувално училище. За негов директор е назначен Иван Мърквичка.
Рисувалното училище е замислено като смесен тип учебно заведение - по образец на класическите европейски художествени академии и на вече функциониращите в Западна и Средна Европа художествено-индустриални училища. През 1909 от Държавно рисувално, учебното заведение е трансформирано в Художествено-индустриално училище, а от 1921 г. прераства в Художествена академия. През 1951 г. академията е преобразувана във Висш институт за изобразително изкуство „Н. Павлович", а от 1995 г. - в Национална художествена академия.