Учредена е коалицията Народен сговор с председател Александър Греков.


Създава се комитет Народен сговор с председател Александър Греков (на снимката) и подпредседател професор Александър Цанков. В него влизат дейци на опозиционните партии (без комунисти), запасни военни и безпартийни интелектуалци. Целта е обединение на опозицията за сваляне на кабинета. В края на 1921 и началото на 1922 г. са учредени местни групи и в редица други градове на страната, в които има военни гарнизони. Официалното оповестяване на организацията става на 15 март 1922 г., а на 10 април с. г. започва да излиза и печатният й орган - вестник "Слово". След убийството на Ал. Греков, през май 1922 г. на негово място е издигнат професор Ал. Цанков. Заедно с Военния съюз Народният сговор участва в подготовката и извършването на държавния преврат на 9 юни 1923 г. и поема управлението на страната до 21 юни 1931 г. През това време излъчва два кабинета - на професор Ал. Цанков (от 9 юни 1923 г. до 4 януари 1926 г.) и на А. Ляпчев (от 4 януари 1926 г. до 29 юни 1931 г.). Организацията е в основата на Демократическия сговор, учреден на 10 август 1923 г. До правителствената промяна на 4 януари 1926 г. негови дейци имат доминиращо влияние в управлението на страната, след което са изтикани на по-заден план от другите два лагера в Демократическия сговор, групирани около А. Ляпчев и Ат. Буров. До юни 1931 г. дейците на бившата организация не остават вън от управлението на страната. След разцеплението на Демократическия сговор през май 1932 г преминават към крилото на професор Ал. Цанков, което малко по-късно се преобразува в нова политическа формация под името Народно социално движение.