Светият синод изразява с официално писмо подкрепа за политиката на правителството на ОФ.


Светият синод изпраща писмо до министър-председателя Кимон Георгиев, в което го уверява в благосклонното отношение на Българската православна църква към политиката на ОФ.
Кимон Георгиев е български политик и държавник. Завършва Военното училище в София и участва като офицер във войните от 1912-1918 г.. Кимон Георгиев е един от основателите на Военния съюз, избран е за член на централното му ръководство. Участва в ръководството и на създадения през 1922 г. Народен сговор. Кимон Георгиев е сред главните организатори на държавния преврат на 9 юни 1923 г. Включва се в изграждането на Демократическия сговор. От 1926 г. до 1928 г. е министър на железниците, пощите и телефоните в правителство на Андрей Ляпчев. Налага се като лидер в Политическия кръг "Звено". Активно участва в подготовката и провеждането на държавния преврат на 19 май 1934 г. От 19 май 1934 г. до 22 януари 1935 г. заема поста министър-председател. След януари 1935 г. преминава в опозиция. През 1942 г. заедно с ръководения от него Политически кръг "Звено" приемат предложението на БРП за образуване на Отечествен фронт. Избран е в Националния комитет на ОФ. От 9 септември 1944 г. до ноември 1946 г. е министър-председател на първото отечественофронтовско правителство. След това заема редица важни държавни постове: министър на външните работи (до декември 1947 г.), министър на електрификацията и мелиорациите (до март 1959 г.), председател на Комитета по строителство и архитектура, зам. председател на МС, зам. председател на Националния съвет на ОФ. Кимон Георгиев умира на 29 септември 1969 г.