Първата световна война: България обявява война на Сърбия и се включва във войната на страната на Цен


На 14 октомври 1915 г. с манифест цар Фердинанд І обявява война на Сърбия и страната влиза в Първата световна война на страната на Централните сили, с което България прави опит да осъществи националното си обединение. На фронта българската армия е изправена срещу войските на Съглашението в изтощителна война, продължила до 29 септември 1918 г., когато е сключено Солунското примирие.