Провежда се тринадесети пленум на ЦК на БРП (к)


Провежда се тринадесети пленум на ЦК на БРП (к), който в отсъствието на Георги Димитров и Васил Коларов и в духа на съвещанието от Шкларска Поремба (22-28 септември същата година) решава да се премине към настъпление срещу опозицията до пълното й унищожаване; към преустройство на ОФ в единна масова организация и към "преход към социалистическо развитие", като за целта се промени и проектът за конституция.