Приема се Закон за допитване до народа за виновността на министрите от кабинетите Гешов - Данев и Ма


Приема се Закон за допитване до народа за виновността на министрите от кабинетите Гешов - Данев и Малинов - Костурков (22-ма бивши министри) за обявените и водени войни (1912-1913 г. и 1918 г.) и за последвалите ги национални катастрофи. Законът е отменен на 21 март 1924 г.
Законът е приет по време на земеделското управление на Александър Стамболийски. Гласуван е от ХІХ-то Обикновено Народно събрание. Законът постановява допитването да се извърши чрез гласуване с два вида бюлетини - черни (гласуване за "невиновен") и бели - за "виновен". Ако резултатът от допитването е мнозинство за "виновни", се предвижда министрите от трите кабинета се съдят от държавен съд, чийто състав се определя със специален закон.
Референдумът се подготвя и провежда при голяма политическа активност. От 926 490 избиратели, участвали в допитването, 647 313 гласуват с бялата бюлетина, 223 587 - с черната; 55 593 бюлетини са недействителни (лозунги и др.). На 31 януари 1923 г. се приема специален Закон за съдене на министрите. Той утвърждава референдума за установяване виновността на министрите. Законът уточнява начина за формиране на съда и постановява, че присъдите на държавния съд не подлежат на обжалване.