Изпратен е меморандум на гръцкия премиер до ръководството на Райха против "българската пропаган


Изпратен е меморандум на гръцкия премиер генерал Георгиос Чолакоглу до ръководството на Райха против "българската пропаганда" в Егейска Македония.
Македонският въпрос е съставна част от българския национален въпрос. С него условно се обозначават борбите на българския народ за освобождение на Македония, която, заедно с Одринско, по силата на Берлинския договор от 1878 г., остава и след Освобождението на България под прякото владение на Османска Турция. Първоначално борбата се води стихийно, поради което резултатите са почти нищожни.