30.01.1856 – основано първото българско читалище “Еленка и Кирил Аврамови” в гр. Свищов


 


1856 – основано първото българско читалище “Еленка и Кирил Аврамови” в гр. Свищов