27.03. - Международен ден на театъра


Международен ден на театъра


Чества се от 1962 г. по решение на IХ конгрес на Международния театрален институт към ЮНЕСКО от 1961 г.