27.02.1933г. - подпален е Райхстага в Берлин


 

1933 г. подпален е Райхстага в Берлин

 

Лайпцигският процес се провежда от 21 септември до 23 декември 1933 г. срещу обвинените за подпалването на Райхстага. Накрая съдът е принуден да оправдае българските комунисти Георги Димитров, Благой Попов и Васил Танев, арестувани на 9 март, поради липса на доказателства. Лайпцигският процес е процес, организиран от хитлеристкия режим в Германия по повод на подпалването на Райхстага. Като обвиняеми са изправени Е. Торглер - председател на комунистическата фракция в Райхстага и тримата българи. Заседанията на съда продължават повече от три месеца. И четиримата обвиняеми са оправдани от германския съд. Поведението на Г. Димитров пред съда впечатлявя международната общност. Поради отказ на българското правителство да разреши на Георги Димитров и неговите другари да се завърнат в България СССР им предоставя свое гражданство и ги приема в своята държава. Процесът е първият голям удар срещу настъплението на хитлерофашизма в Европа и света.