26.02.1851г. – основан първият български оркестър в Шумен


 

1851 г. - основан първият български оркестър в Шумен