26.01.1913г. – Отбито е турското настъпление при Булаир 

 

 

*1913 – Отбито е турското настъпление при Булаир и са разбити дивизиите 27-ма и Мюретеби