25.03. - Национален празник на Гърция


Национален празник на Гърция

 


Националният празник на страната е Деня на независимостта /1821/. От 1461 г. страната е във властта на Османската империя. На 25 март 1821 г. започва националноосвободителната борба. На 13 януари 1822 г. е провъзгласена независимостта, но фактически независимото Кралство Гърция е обявено през 1832 г.