23.02. - Международен ден на метeoрологията


Чества се в деня на влизането в сила през 1950 г. на Конвенцията за Световната метеорологична организация (СМО) - специализиран орган на ООН. Отбелязва се от 1961 г.

Българи, съдействайте на "Българи"!

Виж повече