23.02.1823г. - Роден Найден Геров


Найден Геров Хаджиберович е български писател, езиковед, фолклорист, общественик и създател на едно от първите класни училища в България.

 

 

Роден е на 23 февруари 1823 година в Копривщица. Син е на килийния учител Геро Добревич, прототип на Каравеловия Хаджи Генчо от повестта „Българи от старо време". Автор е на „Речник на блъгарский язик с тлъкувание речити на блъгарски и руски" (1895-1904).

 

 

Учи в килийното училище на баща си и в гръцко училище в Пловдив. По настояване на Неофит Рилски през 1839 година заминава за Одеса, където завършва Ришельовския лицей през 1845 година. Приел руско поданичество, Найден Геров се завръща в Копривщица и от 1846-1850 г. e преподавател в откритото от него двукласно училище. По негова инициатива то е наречено „Свети Кирил и Свети Методий".

 

 

По инициатива на Найден Геров за първи път на 11 май 1851 г. в епархийското училище 'Св. Св. Кирил и Методий' в Пловдив се организира празник на светите братя Кирил и Методий - създатели на славянската писменост. През 1857 година този празник на Св. Св. Кирил и Методий започва редовно да се отбелязва в Пловдив, Цариград, Шумен, и Лом.

 

 

Найден Геров взима активно участие в борбата срещу фанариотското духовенство. Публикува статии в периодичния печат в защита на българските национални интереси. По време на Кримската война от 1853-1856 г. подпомага национално-освободителното движение и полага грижи за учебното дело.

 

 

От 1857 г. Найден Геров е назначен за вицеконсул на Русия в Пловдив, което му дава по-голяма свобода да продължи просветната си дейност до Априлското въстание.

 

 

По време на Априлското въстание от 1876 г. развива дейност в защита на българския народ.

 

 

Найден Геров почива на 9 октомври 1900 г. на седемдесет и седем годишна възраст, заемайки достойно и авторитетно място в езиковото ни строителство.

 

 

 

 


Българи, съдействайте на "Българи"!

Виж повече