21.01.1878г. – отрядът на ген. Струков с изненада овладява Одрин


 

 


1878 – отрядът на ген. А.П. Струков с изненада овладява Одрин