20.01.1912г. – над Петербург се издига първият български двуплощен самолет


 

 

 

1912 – над Петербург се издига първият български двуплощен самолет, конструиран от Сотир Черкезов и изработен в Русия