18.02. - Събития и факти


 

Родени на този ден:

 

 

 

* Алесандро Волта (1745), италиански физик и физиолог, основоположник на учението за електричеството, в чест на когото е наречена единицата за електрическо напряжение

 

 

* Ернст Мах (1838), австрийски физик и философ, съосновател на течението емпириокритицизъм (махизъм); един от предшествениците на гещалт психологията

 

 

* Любомир Чакалов (1886), български математик, професор; бил е е декан на Физико-математическия факултет и ректор на Софийския университет

 

 

* Иван Милев (1897), български художник, извънредно самобитният му декоративен стил е повлиян от модерния по това време в Европа сецесион, но е свързан и с народнитетрадиции и иконописта

 

 

* Енцо Ферари (1898), италиански автомобилен предприемач, състезател, създател на едноименните автомобили

 

 

* Милко Борисов (1921), български физик, професор, създател на Института по физика на твърдото тяло при БАН

 

 

* Джон Траволта (1954), американски актьор

 

 

 

 

 

 

 

 

Събития и факти:

 

 

 

 

* Непал — Ден на мъчениците, национален празник

 

 

* 1598 – Борис Годунов е избран за цар на Русия

 

 

* 1676 – Исак Нютон заявява: «Аз виждах надалеч, защото стоях на раменето на гиганти»

 

 

* 1856 — в Цариград е обнародван султанският реформаторски указ Хатихумаюн (букв. щастливо писмо; султанска наредба по най-важните държавни въпроси); прокламират се равните възможности между мюсюлмани и немюсюлмани при заемане на държавни длъжности, създават се условия за по-бързото навлизане на капиталистическите отношения в икономиката, като стимулира оформянето на буржоазна прослойка, предимно от нетурските народности, дава тласък на светската култура и образование

 

 

* 1861 — Виктор Емануил II става първият крал на Италия

 

 

* 1873 — българският революционер Васил Левски е обесен в покрайнините на София, но днес тази годишнина официално се чества на 19 февруари

 

 

* 1909 — приет е Закона за народното просвещение, останал в сила около 40 години

 

 

* 1952 — Гърция и Турция стават членове на НАТО

 

 

* 1979 – за пръв път от много столетия в Сахара пада сняг

 

 


Българи, съдействайте на "Българи"!

Виж повече