17.01. - Събития и факти


 

Родени на тази дата:

 

 

 

* Бенджамин Франклин (1706), американски учен, изобретател и дипломат, играе важна роля и в осигуряването на помощта на Франция за революцията, в признаването на независимостта на колониите от Великобритания и в създаването на Декларацията за независимостта на САЩ; сред изобретенията на Франклин са затворената фурна, медицинския катетър, гръмоотвода, плавниците и може би бифокалните очила

 

 

* Николай Жуковски (1847), руски учен, „бащата на руската авиация", създател на науката аеродинамика

 

 

* Андон Балтов (1849), роден в Клисура български революционер, един от най-пламенните следовници на Левски в Пловдив, след чиято смърт взема участие вСтарозагорското въстание; представлява клисурци на Оборище; участва като доброволец в Сръбско-турската война (1876) и в Руско-турската освободителна война , участва вбоевете на Шипка, където за храбростта си бил произведен в офицерски чин; участва в Сръбско-българската война; умира забравен от съвременниците си

 

 

* Константин Станиславски (1863), руски актьор,режисьор, педагог и теоретик на театъра; създава школа и направление, съвременният театър е изграден върху неговата теория

 

 

* Стефан Бончев (1870), български геолог, роден в Габрово; завършва природни науки в Женева, специализира тектоника в Цюрих, а после и в Мюнхен; професор , в продялжение на 20 години е ръководител на катедрата по Геология и палеонтология на Софийски университет; има голям принос към родната геология е и преподавателската му дейност, помогнала за израстването на много наши геолози, той е един от основателите на Българско геологическо дружество

 

 

* Далида (1933), знаменита френска певица от близкото минало от италиански произход

 

 

 

 

 

 

Събития и факти:

 

 

 

* Православна църква — Свети Антоний Велики (Антоновден)

 

 

* България — Празник на град Антоново

 

 

* 395 - Римската империя се разделя на Източна и Западна

 

 

* 1765 — братът на Паисий Хилендарски Лаврентий подарява бащината си къща в Банско за метох на Хилендарския манастир

 

 

* 1793 — Конвентът на Франция гласува да бъде екзекутиран крал Луи XVI

 

 

* 1959 — извършена е реформа на административното разделение на България — разформировани са административните окръзи и околии и да се създадени 30 нови административно-икономически окръзи, които по-късно стават 28

 

 

* 1861 – получен е патент за тоалетното казанче

 

 

* 1961 – американският президент Айзенхауер пръв формулира понятието „военно-промишлен комплекс"

 

 

* 1966 — американски самолет загубва до бреговете на Испания четири водородни бомби

 

 

* 1988 – в Аризона (САЩ) е открит най-големият кактус в света, висок 17 м 65 см