16.10.1869г. - Роден е Цанко Церковски


Роден е Цанко Церковски (псевдоним на Ц. Генов Бакалов) - поет, белетрист, драматург, публицист, обществен и държавен деец. Родом е от с. Бяла черква, Търновско.

 

 

Учи в различни градове - Търново, Пловдив, Казанлък и Силистра. Работи като учител в Разградско и Ловешко, в Полски Тръмбеш и Батак. От 1897 г. до 1900 г. се връща в родното си място, където открива книжарница. Става основател на местно туристическо дружество и на просветно дружество "Младежки труд". През 1899 г. помества във в. "Селски вестник" "Възвание към българските земледелци", с което ги призовава да свикат земеделски конгрес и създадат своя организация. Така Цанко Церковски се явява един от инициаторите за образуването на Българския земеделски народен съюз (БЗНС). Активно се включва в дейността на съюза. Участва в редактирането на в. "Земледелско знаме" (от 1902 г.) и сп. "Земледелска мисъл" (1910-1933 г. с прекъсване), издава сп. "Селска пробуда" (1903-1905 г.).

 

 

В края на Първата световна война 1914-1918 г. взема участие в управлението на държавата. В правителството на Ал. Малинов е министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството (17 октомври-28 ноември 1918 г.). В правителството на Т. Теодоров е управляващ Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството (28 ноември 1918 г.-7 май 1919 г.), министър на железниците, пощите и телеграфите (8 май-6 октомври 1919 г.). По време на самостоятелното управление на БЗНС е министър на народното просвещение (7 октомври 1919 г.-22 май 1920 г.), министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството (22 май 1920 г.-16 март 1923 г.) и управляващ Министерството на железниците, пощите и телеграфите (9 февруари-14 март 1923 г.).

 

 

Два пъти попада в затвора - след държавния преврат на 9 юни 1923 г. и след априлския атентат 1925 г.. Издава стихосбирките "Печални гласове", "Полски песни", сборници със стихотворения за деца - "Детска раздумка" и "Росни капки", кн. "Разсънки. Жални песни", "Тъжби. Политически песни и припеви", пиесите "Луди-млади", "Под старото небе" и др. Цанко Церковски написва сценария на филма "Под старото небе" и става първият български кинодраматург.