16.09.1913г. - Подписан е Цариградският мирен договор


 

На тази дата през 1913 година е подписан е Цариградският мирен договор между България и Турция, според който Високата порта си връща Източна Тракия с Одрин, а България получава Малкотърновско, Свиленград и излаз на Бяло море на запад от устието на р. Марица.

 

По време на Междусъюзническата война Османската империя нахлува на 30 юни в Източна Тракия и я реокупира. Това е улеснено и от отсъствието на български войски там. Румъния също нахлува в България и стига до София. Българското правителство е принудено да сключи мир, въпреки стабилизацията на фронта срещу Сърбия и Гърция.

 

Така се стига до Букурещки договор (1913). България сключва отделен мирен договор с турците. Според него България губи Източна Тракия без Свиленградско, Малкотърновско и част от Странджа. Много българи от тези краища търсят убежище в България.

 

С този договор България окончателно губи Източна Тракия.