16.03. Ден на астрономическите обсерватории


Ден на астрономическите обсерватории

 


За първи път се чества в Италия през 1990 г. по инициатива на Асоциацията на италианските астрономически обсерватории. През 1994 г. е отбелязан и във Франция, през 1995 г. - в още 6 европейски държави. Чества се в неделята, която е най-бизка до деня на пролетното равноденствие, с цел разпространение на знанията по астрономия.