16.01.1915г. – открита е българска легация във Вашингтон


 

 

 

 

1915 – открита е българска легация във Вашингтон – първото дипломатическо представителство на България в Новия свят