16.01.1878г. – Капитан Бураго освобождава гр. Пловдив.


 


1878 – Ескадронът на капитан Бураго освобождава гр. Пловдив.


 

На 16 януари 1878 година генерал Йосиф Владимирович Гурко влиза тържествено в Пловдив.

 

Същият ден са освободени градовете Сливен и Харманли. Преди да достигне до града, ген. Гурко преминава през Хаинбоазкия проход, смятан от турците за непроходим.

 

При обсадата на Плевен, превзема турските укрепления при Горни и Долни Дъбник (25 и 29 октомври 1877 г.), а след падането на Плевен разбива турците при с. Богров, както и в тридневната битка при Пловдив (16-18 януари 1878 г.), преследва победените турски войски до Одрин.