15.2.1813г. Национален празник на Република Сърбия, Ден на държавносттаНационалният празник на страната е Деня на държавността /1813/.