15.12.1995г. - Държавите от ЕС обявяват Валутен съюз и срок за въвеждане на еврото


 

 

На днешната дата през 1995 година е създадена единната европейска валута.

 

 

Външните министри на държавите от Европейския съюз обявяват Валутен съюз и срок за въвеждане на еврото като единна официална валута на 15-те страни членки на Европейския съюз от 1 януари 2002 година.

 

 

Юридическа основа на новата валута са член 102А-109М от договора за Европейската общност към договора от Маастрих.

 

 

Еврото е въведено на 1 януари 2002 година като законно платежно средство за 303 000 000 европейци. Заменя австрийския шилинг, белгийския франк, германската марка, италианската лирета, испанската песета, финландската марка, френския франк, ирландската лира, холандския гулден, люксембургския франк, португалското ескудо и гръцката драхма.

 

 

Налице е най-голямата парична реформа в света. Монетите се наричат "евроцент", а художественото оформление на банкнотите е по проект на австрийския художник Роберт Калина.

 

 

Към август 2010 година Еврозоната се състои от Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Република Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Словакия, Финландия и Франция.

 

 

Планирано е присъединяването на Естония от 1 януари 2011 година.Еврото е и официалната разчетна единица на Европейския съюз. Използва се като официална валута също в Монако, Сан Марино и Ватикана, като тези страни имат правото да издават собствени монети, въпреки че не са членове на Европейския съюз.

 

 

В четири други държави - Андора, Зимбабве, Косово и Черна гора еврото е официално разплащателно средство без формални споразумения за това между тях и държавите от Еврозоната.

 

 

По този начин еврото се използва ежедневно от над 327 милиона души, а други 175 милиона, включително жителите на България, живеят в страни, чиито парични единици имат фиксиран обменен курс спрямо еврото.

 

 

Еврото се администрира от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), съставена от Европейската Централна Банка и централните банки на страните от Еврозоната. То е резултат от най-значителната монетарна реформа в Европа от времето на Римската империя.

 

 

Въвеждането на еврото като основно разплащателно средство на общия европейски пазар улеснява търговията в Европейския съюз и се смята и за ключов елемент от проекта за Европейската политическа интеграция.

 

 

 


Българи, съдействайте на "Българи"!

Виж повече