09.06. - Събития и факти


 

Родени на този ден:

 

 

 

* Петър I Велики (1672-1725), руски цар от 1682, управлявал пълноценно от 1689, първият руски император (от 1721); направил дълбоки и всестранни реформи на държавното управление (създаден е Сенат, колегии, органи за висш държавен контрол и политическа полиция), църквата е подчинена на държавата, страната е разделена на губернии, построена е новата столица Санкт Петербург; използовал е разностранно опита на западноевропейските страни в развитието на промишлеността, търговията, културата; провежда политика на меркантилизъм – създаване на манифактурни производства, металургически, рудодобивни и различни други заводи, корабостроителници, пристанища, канали; инициатор е и лично ръководи изграждането на военен флот и създаването на редовна армия; лично ръководи армията при цяла поредица военни походи и кампании, по инициативата на Петър I са открити много учебни заведения, Академия на науките и т. н. Петър I провежда реформите си с жестоки средства и чрез крайно напрежение на човешки и материални сили, при пределно потискане на народните маси

 

 

* Георг Гротефенд (1775), немски филолог, разшифровал древноперсийския език

 

 

* Джордж Стефенсон (1781), английски изобретател на парния локомотив, полага основите на парния железопътен транспорт, с троител на първата в света железница; приетата от Стивънсън широчина на релсите от 1435 мм и до днес е най-разпространената в Европа

 

 

* Иохан Хале (1812), немски астроном, открил планетата Нептун

 

 

* Леонид Соболев (1844), генерал-майор, участник в Руско-турската война , седми министър-председател на България

 

 

* Илия Матакиев (1872), български лекар, спасил град Пазарджик от холера и войниците от 27 Чепински полк от замръзване

 

 

* Бен Абруцо (1930), американски въздухоплавател, пръв в света пресякъл Тихия океан с балон

 

 

 

 

 

 

Събития и факти:

 

 

 

 

* Международен ден на приятелството

 

 

* 68 – римският император Нерон, обкръжен от въстаналите легионери, сам си прерязва гърлото

 

 

* 1774 – близо до село Козлуджа (днес Суворово) войските на великия руски пълководец Александър Суворов (не е загубил нито едно сражение!) разбиват 40-хилядната турска армия; Броят на убитите турци е бил 500 души, а пленените —около 100. Руснаците са загубили 75 убити, а ранените - 4 офицери и 130 войници

 

 

* 1815 – завършва работата си Виенският конгресс, в резултат от който по-голямата част от Полша преминава към Русия, създадени са Нидерландия и Швейцария, Свещената Римска империя е заменена с Германската конфедерация

 

 

* 1822 – в САЩ е патентована изкусственната челюст

 

 

* 1889 — в Рим по инициатива на Ватикана е открит паметник на Джордано Бруно на мястото, където е изгорен на клада като еретик

 

 

* 1904 — Лондонският симфоничен оркестър изнася първия си концерт

 

 

* 1923 — в Царство България е извършен Деветоюнският преврат, чрез който е свалено правителството на Александър Стамболийски

 

 

* 1959 – в САЩ е пусната на вода първата подводница с балистически ракети на борда