08.02.1989г. - Годишнина от основаването на КТ “Подкрепа”На 08.02.1989 година е учредена Конфедерацията на труда "Подкрепа" - КТ "Подкрепа" е член на Международната конфедерация на свободните профсъюзи, от 1994 г. - на Европейската конфедерация на профсъюзите. С решение на Министерския съвет от 5 април 2004 г. КТ "Подкрепа" е призната за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище.