07.12.1083г. - Основан е Бачковския манастир


Основан е Бачковския манастир

 

 

 

Написан е типикът на Бачковския манастир “Св. Богородица”, изграден със средства, дарени от Григорий Бакуриани. Той е грузинец по произход и командир на византийската армия в Европа - най-високата длъжност в имперската армия. Манастирът е построен в подстъпите към Родопите в долината на река Чая и получава името си от близкото българско село Петрич “Св. Богородица Петричка”. Ктиторът дарява на манастира значителен брой имоти в околните селища и в по-далечни региони. В типика основното условие на дарителя е в него да служат само грузински монаси, а достъпът на ромеи да бъде забранен. С времето Бачковският манастир се утвърждава като най-големия религиозен и духовен център за населението от Западна Тракия и Родопите.

 

 

Бачковският манастир е един от най-забележителните български манастири. Разположен е в Родопите на 11 км южно от Асеновград. Основан е от Григорий Бакуриани през 1083 г. под името "Св. Богородица Петричка". Манастирът преминава периодически във владение на Византийската империя и на България. В границите на българската държава остава трайно при цар Калоян (1197-1207 г.) и цар Иван Асен II (1218-1241 г.). Бачковският манастир се радва на особеното покровителство на цар Иван Александър (1331-1371 г.).

 

 

След завладяването на България от османските турци манастирът остава незасегнат и през XVII в. достига голям разцвет. Най-старият исторически паметник е костницата, която единствена е запазена от първоначалния манастирски комплекс и служи за гробница. Най-ранните фрески в тази гробница датират от XI-XII в. Те са допълнени през XIV в., когато в манастира е изписан ктиторски портрет на цар Иван Александър.

 

 

Всяка следваща епоха внася своя дял в художественото оформление на манастирския комплекс. Черквата "Свети Архангели" е двуетажна и е изградена през XIII-XIV в., а главната манастирска черква "Св. Богородица" е кръстокуполна и е построена в началото на XVII в. (1604 г.).

 

 

В южния двор на манастира се намира черквата "Св. Никола", която е изписана от големия възрожденски иконописец Захарий Зограф. Тук, наред с портретите на игумена и проигумена на черквата, той нарисува и своя портрет. Пак в южната част на манастира се намира и трапезарията, в средата на която е поставена каменна маса с надпис от 1601 г. Стените и сводът на трапезарията са богато украсени със стенописи, също от началото на XVII в. (1603 г.). В Бачковския манастир е уреден богат музей, в който се пазят изключително ценни предмети - икони, златарски изделия, църковни принадлежности и пр.

 

 

В него през 1971 г. е погребан патриарх Кирил.

 

 

 

 

Българи, съдействайте на "Българи"!

Виж повече