С аргументите на науката: Д-р Ганчо Ценов атакува теориите на Херман Видел

Автор: Цочо Билярски


С аргументите на науката: Д-р Ганчо Ценов атакува теориите на Херман Видел

Дори неговите хипотези в сегашно време не рядко са база за редица трудове

Това, което може да се каже за изследователската работа на д-р Ганчо Ценов, както за нея така и за неговите книги е, че те са изградени върху постиженията на българската и чуждестранната историческа наука. Въпреки, че той не е допуснат до българските академични среди от ревниви наши историци, отнасящи се често пъти с присмех към неговите изследвания и твърдения, много от тях напоследък се потвърждават от най-новите археологически и архивни открития.

Д-р Ганчо Ценов в своите изследвания си служи с малко известни във времето когато твори извори, сред които на първо място са античните и ранносредновековните автори. Той въвежда в научна употреба и пътеписите на западноевропейски пътешественици, в голямата си част непознати за научната общественост.

Умел полемист, той непрекъснато е в спорове и дискусии, както с наши така и с чуждестранни учени, а по отношение на непрофесионални изказвания на лаици в науката той е не рядко краен в тона си. 

През Първата световна война социалистическият депутат в Германския Райхстаг Херман Вендел публикува редица свои статии в немския вестник „Der Tag“ по отношение на спора между българи и сърби за Македония. В тях германецът отстоява удобната за Сърбия теория, че македонците са аморфна маса без определена национална принадлежност, която лесно може да се манипулира, както и да смени националността си. За германския парламентарист, който е и автор на книгата „История на южните славяни“, Македонският въпрос и спорът между Сърбия и България лесно може да бъде разрешен след като Македония бъде поделена между двете страни.

На тези изказвания и на твърденията на Х. Вендел аргументирано отговарят редица български учени и дейци на културата, сред които е и големият поет Кирил Христов. Един от най-сериозните отговори на бръщолевенията на германския депутат е този на д-р Ганчо Ценов.

Д-р Ганчо Ценов живее по това време предимно в Германия, откъдето е и неговата съпруга. Тя е един от основните негови спонсори в научните му изследвания и в отпечатването на трудовете му. Току-що, през 1917 г., в Берлин е отпечатан неговият капитален труд „История на българите“ (Geschichte der Bulgaren, Steiwetz, Berlin, 1917), но д-р Ценов смята, че книгата му е недостатъчен отговор на изгодните за сърбите изяви на Х. Вендел.

Той публикува една не голяма по обем статия в немските вестници „Истината върху етнографическите спорове на сърби и българи“, като  отговор на поредната статия на Вендел от 6 август 1917 г. в германския вестник „Der Tag“. Превод от д-р Ценовата статия е запазен в Централния военен архив във Велико Търново. От приложената към нея резолюция се вижда, че тя е трябвало да бъде още тогава класирана към негов рапорт под № 7 от 16 септември 1917 г. За сега не разполагам с този негов рапорт, но и от този материал читателите ще се убедят в безкомпромисния отговор на д-р Ганчо Ценов.

Той излага най-аргументирано вековните стремежи на сърбите към българските земи и народ, не само в Македония, но и в Моравско и в нарастването на техните апетити както по отношение на българската столица София, която определят като „сръбски град“, така и към земите простиращи се до река Янтра. Авторът се спира и на сръбските лъжливи и ненаучни твърдения, че българския народ е турски, както и на извънредно голямата руска подкрепа на сръбските апетити към Македония.

Д-р Ценов не отминава, макар и не толкова подробно и гръцките и румънските агресивни действия срещу народа и страната ни и  по най-категоричен начин отстоява, че историческата истина за Македония е безспорна и че твърденията на Х. Вендел и на сърбите не са научни, а политически изяви.

След като е отхвърлил като ненаучни и неверни Венделовите хипотези д-р Ганчо Ценов завършва статията си с въпроса „Каква умисъл имат тогава Венделовите статии?“ и то по едно време, когато Македония с помощта на германското оръжие е освободена и влиза в рамките на българската държава.

По сайта „Сите българи заедно“

Коментари
Няма написани коментари.
Добави коментар
Вашето име
Вашия e-mail
С попълването на имейлът се съгласявате да получавате уведомления за нови коментари по темата!
Коментар
Аз не съм бот
 

Българи, съдействайте на "Българи"!

Виж повече