Произходът на прабългарите остава неизвестен *

Автор: Иван Петрински** (97 коментара)


Произходът на прабългарите остава неизвестен * Снимка: в-к Дневник, Красимир Юскеселиев

Участници в екзотични екскурзии, маскирани като "научни" експедиции, сеят исторически безумия в общественото пространство

Абсолютно сигурно е, че научното изследване на актьорското майсторство, на пантомимата, на футбола, на закваските за кисело мляко, на старите медицински практики, на шевиците, везаните чорапи и гоблените, а също театрознанието, музикознанието, зеленчукопроизводството, ядрената физика, астрономията и журналистиката имат голямо обществено значение, спор за това не може да има. Общото между тези научни знания е, че няма никаква полза от тях при изучаването на ранната история на прабългарите.

Дразнещо и натрапчиво от време на време, вече няколко години, на агресивни пресконференции ни обясняват произходът на прабългарите и къде се намира прародината им. Засега очевидно е едно - някой е намерил средства за многократно дългогодишно посещение в екзотични страни из Средна Азия. Тези екскурзии*** претенциозно се наричат "научни експедици", без участниците в тях, в преобладаващата си част, да имат нужното образование и научна квалификация. Резултатите от пътуванията се изчерпват с наблюдение на общодостъпни източници, отсъстват нови находки и наблюдения. Участниците в пътуванията, поне тези, които стават известни в общественото пространство, не разполагат с възможности за научното осмисляне на видяното. Накратко - толкоз.

Всъщност, въпросът за прародината на прабългарите и днес е напълно неясен, възможно е дори да сме от Северен Пакистан. Произходът на прабългарите е толкова сложен от научна гледна точка, че разрешаването му би било възможно единствено когато в научното изучаване на проблема - в археологически разкопки, в същински научни експедиции, в обучение на много нови специалисти, се вложат също толкова средства и усилия, колкото в изучаването на славянските древности, които днес може да се смятат в общи линии за достатъчно ясни от научна гледна точка. За разрешаване на прабългарската загадка ще са нужни даже много повече усилия и средства, защото предимно археологическите проучвания ще трябва да обхванат наистина огромна територия - от Индия до Италия. Нищо по-малко няма да ни доведе до смислен научнообоснован резултат.

Не бях никак убеден, че си струва да се обсъждат безумиците, които се налагат в общественото пространство по строго научни проблеми като произхода на прабългарите. Категорично ще трябва да се отбележи, че единствено археологическите проучвания могат да дадат смислен положителен резултат в тая посока. Като сложна наука, археологията, особено тоя неин дял, който се занимава с Великото преселение на народите, изисква дългогодишна целенасочена подготовка. Такива въпроси не могат да се обсъждат по пресконференции, проблематиката просто не може да бъда разбрана от неспециалисти.

Скорошно приятелско събиране промени възгледите ми донякъде. Поредното пътуване в Средна Азия на група съмишленици без специална научна подготовка и бомбастичните изявления на главния от тях, че произходът на прабългарите трябвало да се търси в Северен Пакистан защото шевиците и фолклорните потропвания му се сторили еднакви като тия по българските земи (в коя етнографска област впрочем, или във всички заедно?) напълно съответстват на миналогодишни изказвания пак на тия люде. Тогава те твърдяха, че прабългарите произхождат от Афганистан, но пак поради шевиците и гъдулките, които видели по тамошните улици. Няма страшно: Пакистан-Афганистан все тая.

Тоя път ни съобщаваха и за генетичните изследвания, без никой от тях да се занимава професионално с генетика, като непрекъснато забравяха да уточнят, че народността е продукт на обществени процеси и отношения, а не на биологични прилики.

Строителните методи и техники очевидно също правят Северен Пакистан (или беше Афганистан, няма значение) подходящ за прабългарска прародина понеже, както ни бе съобщено, сградите там имали основи, а и камъните били досущ като нашите.

Пак строителна е темата за "обекти, аналогични на Плиска" на п-в Крим, по Днепър и Днестър. Строителството на Крим сега ще го прескочим, че е безкрайна тема, но няколкото големи каменни градища по Днепър и Днестър са от VIII в. най-рано, това вече бе доказано още при проучванията им. Това са все земи, които влизат в границите на България по същото това време и никак не е странно, че строителните практики в земите на старобългарската държава са подобни. Всички тези градежи са плод на държавната грижа за укрепване на младата българска държава и категорично не оцветяването им етнически е научно непочтено.

Може би в следващите текстове пак ще се върнем на твърденията на екскурзиантите, но като за начало стига.

* * *

Много би ми се искало да направя едно уточнение за модата в науката. Днес се смятат за престижни изследванията на прабългарите. Мисли се, че това е следствие от забрани за изучаването им до 1989 г., което е абсолютно невярно. Несравнимо по-малкият брой археологически паметници, свързани с прабългарската традиция - селища, жилища, гробни съоръжения, керамика, накити, изделия от метал и кост, са поради значително по-малкия брой на прабългарите в днешните български земи, поради концентрирането им предимно в земите на днешна Североизточна България и съвсем не на последно място от бързото им разтваряне и етническо претопяване в крупните масиви от славянско население.

Твърдението за някакви забрани за изучаването на прабългарския елемент в образуването на българската народност е противоположно на истината и това може да се докаже лесно дори само с преброяването на научните публикации. Цели три мащабни проучвания до 1989 г. (вж. напр. В. Бешевлиев, 1979; Д. Димитров, 1987) са посветени само на прабългарите и нито едно на славяните. Всички големи научни разработки за старобългарския период (вж. Ж. Въжарова, 1965 и 1976; Ст; Ваклинов, 1977) включват непременно както славянските, така и прабългарските паметници в цялата им възможна пълнота. Обсъжданията в научните издания до 1989 г. са посветени в преобладаващата си част на прабългарската, а не на славянската проблематика. Дори модната днес тема за иранския произход на прабългарите не е никак нова, само дето по-рано е разглеждана неизмеримо по-компетентно (вж. напр. В. Бешевлиев, 1967).

Длъжен съм също да отбележа, че самото поставяне на въпроса за произхода на прабългарите вече трябва да ви настрои подозрително. Днес е ясно не само, че прабългарите като народност са сбор от различни по произход племена, но също има, изглежда, значителни отлики в културата на прабългарската аристокрация, които по отношение на произхода на прабългарите могат да въведат в заблуда изследователя, особено набедения.

Като доказателство за някакви забрани особено често се привежда количеството на находките. Броят на археологическите паметници със славянски традиции рязко преобладава над паметниците, носители на прабългарски традиции, защото обективно на 8/10 от българското землище до края на IХ в. прабългари просто няма. Надявам се за бъдещите текстове по въпроса да има достатъчно място и да не се налага да се приема на доверие това твърдение. Днес даже са налице прабългарски паметници, които дали от желание за оригиналност, дали поради невежество, до 1989 г. са обявяване за такива погрешно, та се налаган поправки с днешна дата.

* * *

Безспорно радващ е интересът към ранната история на България и на българите, струва ми се странно само дето толкоз емоционална енергия се хаби по този повод. Емоционалните изблици у масовия потребител на исторически знания, колчем стане дума за славяни, прабългари и тракийски субстрат, наистина ни принуждават да се замислим за нещо сбъркано в обществото ни. Мисля си, че не е нормално да се налита на бой на приятелско събиране около богата маса след обсъждане на произхода на старобългарските строителни традиции. Вероятно още в детските градини и в началните училища трябва да се създава спокойна възприемчивост към собственото равнище на некомпетентност, когато то бъде достигнато. Наистина има безброй области, в които всеки от нас е некомпетентен, само не разбирам защо всеки се чувства длъжен да ни съобщи мнението си за произхода на прабългарите, дори доцентите по пантомима.


----------------------------------------------

 

 

* *Иван Петрински е специалист по история и археология от времето на Второто българско царство. Главен уредник е в Националния исторически музей.  Правил е археологически разкопки в село Крамолин, Габровско, във Велико Търново, на остров Свети Иван край Созопол, в Битоля в Македония, по поречията на реките Струма и Места.  Пише книги, а една от най-популярните е "Истинската история на България. Началото". Редовно публикува във вестник "Сега". 

 

*Този текст трябва да се възприема като уводен в по-детайлното разглеждане на археологическата представа за ранната история на славяните и прабългарите на Балканите, за участието на местното население с тракийски етнически корен в спояването на българската народност. Струва си да се спрем на тези въпроси по-обстойно, когато това ще е възможно.

*** Тук са използвани единствено сведения от средствата за масово осведомяване за публичните изяви на групите, посещаващи най-източните части на Европа и Средна Азия в търсене на родината на прабългарите. Научни публикации на членовете на тези групи за пътуванията им по занимаващите ни тук въпроси не са известни на автора. Имената на участниците в едната от "експедициите" не се посочват, това би било напълно безсмислено.

 

 

По в-к Сега

Коментари
2013-01-17 19:50:29 От: Чикаго Булс

Ето част от теориите за произхода на прабългарите:
1. ХІХ в - Йован Раич и Юрий Венелин - прабългарите имат славянски (автохтонен) произход.
2. Немските учени Енгел и Тунман ги определят като татари.
3. Според Павел Шафарик и Марин Дринов те имат угро – фински произход.
4. Васил Златарски въвежда в историографията тезата, че прабългарите имат хунски произход.
5. Йордан Андреев - сарматски произход.
6. Петър Мутафчиев – тюркски произход.
7. Последна версия - ирано – персийски племена, като за тяхна прародина се сочи районът на реките Аму Даря и Сър Даря и планините Хиндокуш и Памир.

ПП. Различни учени се групират около различни тези.

2013-01-17 20:04:09 От: Brihtman

„Народността е продукт на обществени процеси и отношения, а не на биологични прилики.”

Точно така. И днес имаме формирана народност. И понеже търсим произходът на тази народност й правим генетично изследване и не само произходът й, но и придвижването и времета му се появават точно и безпристрастно, от към "утвърдени" и политически съчинени легенди.
-
И не любители, а професионални генетици са ни свършили голямата част от работата - Y-DNA haplogroups in European populations .
-
И се оказва, че "прабългарите" са абсолютна фатнасмагория. Предците на днешните българи са си били тук на Балканите от хилядолетия. Те са автохтонни. Цялата история по тези земи е българска (ако използваме днешното си название) история. Истори...прочети целия

2013-01-18 09:19:16 От: ...

Чикаго сарматите са си чисти Ирано-Персийски племена..

2013-01-18 09:34:09 От:

Няма прагерманци , няма прафранцузи ,праиталиянци прангличани и т.н.. и т.н и праруснаци.Названието прабългари е провокация измислена за да се постави под съмнение историческата автентичност на тази държава.Това дава възможност за продължителна доминация на интересите над тази важна геополитическа територия . От това се наслагват пластовете на неяснотата. Трябва да се говори за историята на българите/без всякъкво съмнение ,защото ние сме българи/ в различните исторически периоди.Няма в историята такова понятие прабългари. Да не търсим нещо което го няма в историята само заради това че някой го е измислил.Дори и Ломоносов да се е казвал .Безмисленно е и безполезно е за националната ни авнентичност.

2013-01-18 12:11:55 От: BAPHA

Спрях да чета на "бързото им разтваряне и етническо претопяване в крупните масиви от славянско население."

в този Блог !Анализирайте и ако не вярвайте критикувайте .....Не съм казал оплювайте а критикувайте :
http://sparotok.blog.bg/

да кажа че Проф.д-р Асен Чилингиров културолог историк ,българин ,интелигентен избягал в Германия сочи с множеството си трудове че славяни българи траки са имената на един народ-траките с вероятно самоназвание словени а не славяни/хора на разбирщото се слово/
Хуните се оказва че не са монголи или тюрки ,татарите завладели русия и съсипали Волжка българия в мнозинството си не са от жълтата раса а едри руси синеоки ,Чингиз хан е червенокос с едно синьо и едно кафяво око според някои......Така че има много митове които трябва да забравим и да погледнем със соствените си очи.

2013-01-19 12:02:20 От: +

Абсолютно съгласен с по-горе - не трябва да има в съвременното историознание такова понятие като "прабългари". както няма прагерманци, прафранцузи, праиталианци, праруснаци. Точно така, трябва да се говори за различното развитие на българите в различните исторически периоди. Но оъбркването идва още отдревните автори и източници - българите са наричани мирмидонци, траки, и т.н. Огромна спекулация са извършили гърците - като духовни потисници на Балканския полуостров чрез Цариградската партриаршия, като се горили всякакви източници по църкви и манастири, които противоречат на техните тези. Вероятно, там е заровено кучето. Но има и съвременни научни изследвания, които все повече опровергават тези наслоени техни, меко казано, исторически свинщини.

2013-01-19 14:55:26 От: e ТО САМО ТЕ ДА СА ...

ГЕРМАНЦИТЕ "РЕДАКТИРАТ "МНОГОВЕКОВНО РУСКАТА ИСТОРИЯ.
РУСНАЦИТЕ РЕДАКТИРАТ ОСВЕН ФПРИМЕРНО ФИНСКАТА-КОМСКАТА И РУМЪНСКАТА -МОЛДАВСКАТА ,И БЪЛГАРСКАТА-МАКЕДОНСКАТА.ОСВН ТОВА НЕ СИ ПРИЗНАВАТ ЧЕ СА ГОЛЯМА БЪЛГАРСКА ДЪЩЕРЯ,ИСТОРИЧЕСКИ ПОГЛЕДНАТО ,ЧЕ РУМЪНЦИТЕ СА НОВОСЪЗДАДЕН НАРОД КАКТО СЕ ОПИТВАТ ДА НАПРАВЯТ ТОВА МАДОНИСТИТЕ И С ТЯХНА ПОДКРЕПА.СРЪБСКИТЕ ПАЛЕТА СА МАЛКИ НО ДОСТА ЖЕСТОКИ ,ПОЛЗВАЙКИ СЕ И С АНГЛИЙСКА БЕЗРЕЗЕРВНА ДОСКОРО ПОДКРЕПА ПРАВЕХА ЧУДЕСА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА АНТИБЪЛГАРИЗМА.СЕГА ОБАЧЕ ТЕХНИТЕ ГОСПОДАРИ ИМ ГО ВРЪЩАТ ПО СЪЩИЯ МОДЕЛ СЕПАРАТИЗЪМ МЮСЮЛМАНСКИ ,АЛБАНСКИ ,УНГАРСКИ НО НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВ ИЛИ ДОПУСКА БЪЛГАРСКИ ЩОТО АКО ВЗЕМЕМ И МОРАВСКО ТО СЪРБИЯ ЩЕ СИ ИДЕ В ШУМАДИЙСКИЯ САНДЖАК.А И НИЕ СМЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СВЪРШВАНЕ. И Т.Н. И Т. Н.прочети целия

2013-01-23 15:00:18 От: Вунд

"бързото им разтваряне и етническо претопяване в крупните масиви от славянско население. "
САМО ТОВА КАТО ПРОЧЕТА И МИ Е ЯСНО, ЧЕ АВТОРА Е ОТ ШКОЛАТА НА ПОЛУ-ИДИОТИТЕ. И ТОВА ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИТО ЕДНО ДОКАЗАНО СЛАВЯНСКО СЕЛИЩЕ.

2013-01-23 17:23:37 От: До Вунд

Ми то и славяни не е доказано за народ ли става въпрос или за конкретна класова прослойка в И.Римското общество

2013-01-25 19:22:12 От: Николай

Преди да се назовем българи (богари в оригинал), ние сме се наричали шумери, атланти(толтеки) египтяни,индийци, евреи, дори и индианци, когато потъна Атлантида и нямаше къде да се прераждат нашите души. Земите на днешна България са мястото където сме слезли от седмата планета на алфа Касиопея преди милиони години. По-късно сме мигрирали на други места по света, докато сме стигнали до Тибет. Оттам сме слезли към земите на Афганистан, Монголия и Волжска България, т.е. сме направили един кръг преди да се върнем отново в обетованата земя. Това е истината. България е люлката на всички древни цивилизации и култури. Ние, българите сме върхът на европейската цивилицация, с което можем да се гордеем. http://www.facebook.com/pages/%D0%94%D1%83%D1%85%D1%8A%D1%82-%D0%B...прочети целия

2013-02-07 19:37:58 От: Зурван

За малко да спра да чета при историята с разтворимите витамини ли хора ли..

2013-02-07 22:14:57 От: До зурван

Ти само скиай чужденците като се поинтерсуват от нас какво излиза: http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgars
"The name Bulgar is derived from the Turkic verb bulğa ("to mix", "shake, "stir") and its derivative bulgak ("revolt", "disorder") by most authorities.[21][22] A minority hypothesis derives it from bel gur ("five clans").[23]"

2013-02-16 06:29:53 От: Чавдар Бонев

Прабългарски племена и родове в Дунавска България.http://chavdarbonev.zvezdi.org/bg/protoslavs-part5.html

2013-02-27 00:41:30 От: Боила – колобър

Нещо не ми се харесва сърдитият поучителен тон на автора. Как можеш да говориш за научна обективност, а в същото време да пробутваш славянофилско-сърбомански измислици за „славянското море“? И да потвърждаваш съмнителната теза за „ трите етнически съставки“ без и дума да се каже за готите.Та те близо 2 века са владеели нашите днешни земи – и те ли са „стопили“ в някакво море? Освен това определението за народ подозрително ми напомня на Лениново–Сталиновите псевдонаучни спекулации. Титулованият с учени титли съчинител май не си дава сметка, че основният делитбен белег (защото не може да има „народ“, а само „народи“;иначе става дума просто за „население“) е и винаги е било културното различие. С други думи, народите се различават преди всичко по своите КУЛТУРН...прочети целия

2013-02-28 23:24:40 От: САРАКТ

ТАКИВА СТАТИИ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРИСЪСТВАТ В НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ САЙТОВЕ...В КОМЕНТАРИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРОЧЕТАТ МНОГО ПОВЕЧЕ ФАКТИ..ОТКОЛКОТО В ТАЯ ПОМИЯ ДЕТО Е ИЗСИПАНА ПО-ГОРЕ...НЯМА ПРАБЪЛГАРИ, ТЕ СА СЪЗДАДЕНИ ОТ КОМУНИСТИТЕ..ИМА БЪЛГАРИ, ДРЕВНИ БЪЛГАРИ,БЪЛГАРИЯ...

2013-03-05 17:34:58 От: Руси Иванов

Още от дълбока древност народите са спорели кой е най-древен и на един фараон му хрумнало, че колкото по древен е един народ - толкова по богата ще да му е културата и решил да вземе новородени от всички народи и да ги затвори в стая в която само да се грижат за тях без да им се говори и което дете първо назове нещо около себе си, то да бъде признато като представител на най-древния народ на Земята. Първото, което се чуло в тази стая било БЕКОС от детето доведено от Фригия - след като разбрали че това е думата за ХЛЯБ, фараонът обявил ФРИГИТЕ за най-древния народ на Земята.
http://balkan1.blog.bg/history/2012/12/15/tuk-sme-si-ot-vreme-ono-i-sme-nai-drevniiat-narod-na-zemiata.1031510

2013-03-23 00:50:15 От: Митко

Не виждам сериозен смисъл - сериозен историк като Вас да се занимава с прабългарите. От 893 г, т.е след Преславския събор ние сме славяни.

2013-04-30 19:42:37 От: Огнян

Тук не видях нито един свестен коментар.Защо не наричате нещата с истинските им имена!? Факт е,че българите в основата си сме от европеиден произход,но също е факт,че имаме и неевропеидни гени, това може да се докаже само с една разходка по улиците на някой български град.тези изследвания които напоследък станаха доста популярни с ХАПЛОГРУПИТЕ са пълен фарс.Те проследяват само генетичния,а не етническия произход! Именно етническите характеристики определят расата!
То в Българи всичко май е пълен фарс,само се оплакваме,а когато в дадена ситуация трябва да реагираме,ние като по правило си заравяме главата в пясъка!Затова наред с турското робство е виновно и комунистическото робство,а сега ционисткото такова!

2013-05-03 20:14:58 От: Митко

Естествено, че сме славяни. Всичко останало е желаното да се представя за действително. Най-важното доказателство за общия ни славянски произход е глаголицата, с чиито букви = старобългарски /= старославянски/ фонеми пишат и говорят чехи и словаци /през 863 г великоморавци/, хървати, сърби, българи и руси. Дори днес, 1150 г от тогава гените на славяните са над 70 % общи. Но - всичко останало е или провакации на ЦРУ, или на фашистите преди и по време на Втората Световна война. Славяните са над 450 мил и са от Владивосток /вникни в етимологията на думата/ до /Златна/ Прага /вникни в етимологията на думата/. И ние българите сме Духовното начало на славяните.

2013-05-04 13:08:00 От: ...

Ти конкретно си духовният край на българщината. Ако съдим по посмеността то половината свят са Римляни. Колкото до митичното изследване направено от ЦРУ :D само ти си знаеш..

2013-09-01 11:34:14 От: Георги

Аз пък имам друг въпрос. След като сме толкова “хомогенни”,не би ли следвало да си приличаме един друг!? Защо един българин се различава от друг!? Има българи с черна коса,тъмна кожа,по-азиатски черти на лицата,по-нисък ръст и набито телосложение,обратно пък,има българи с кестеняви и руси коси,светли очи,светла кожа и висок ръст! На какво се дължи това различие,като сме толкова хомогенни според академик Гълъбов?!
Ето например германците,които до известна степен са хомогенни като народ си приличат все по нещо- дали ще е по ръста,по светлите коси и кожа,по типа телосложение,но си приличат! А ние не! Кажете ми има ли поне едно българско семейство в което всички представители да са мургави,с тъмни коси и нисък ръст или пък само такива със руси коси,светла...прочети целия

2013-09-01 13:21:06 От: Митко

Това, което е безспорно, е, че нашите азиатски, монголоидни гени са под 0,1 %. А чувашите, преките генетични, не само езикови и културни наследници на прабългарите са над 70 % с монголоидни гени. Гова го знае не само генетик № 1 на Балканите проф Кременски, а и всеки занимаващ се с генетика. Общите гени на българите и сърбо-хърватите са над 75 % и това никой не може да оспори. А никой не е твърдял, че славяните са чисто руси и със сини очи. Още през ІV-V-ти в всички византийски източници пишат, че славяните не са нито руси, нито черни а "възчервени". И в Полша, където славяните са най-руси, над 50 % от поляците са кестеняви. Българите са славяни генетично над 70 %, а и са духовните създатели на славянството. Останалото са игри на ЦРУ днес и на ЕсЕс на Химлер...прочети целия

2013-09-01 18:23:17 От: Георги

Да Митко:
Митко,от това което си написал,разбирам,че ти не знаеш каква е истината за т.нар славяни! Сега имам намерение да ти обясня как в действителност стоят нещата! Понятието "склавини" се споменава още във византийските хроники,но там това е събирателно название на народите които живеят отвъд Източната Римска империя /Византия/,никога никой никъде не е писал или казвал и доказал все още,че славяните са отделна раса или етнос! СЛАВЯНИТЕ СА ЕЗИКОВА ГРУПА,а както знаем по езика не може да се съди за генетичния произход! Сборно наименование "славяни" или "склавини" включва много етноси - германци,траки,гърци,ако щеш даже и монголи от Западен Сибир! Няма такова нещо кяато славянски ген,и ти сам го каза,защо щом населението на Полша е славянско не са вс...прочети целия

2013-09-01 20:38:40 От: Митко

Панславизмът изобщо не е създаден в Царска Русия, а в Хърватска през 17-18 в като противодействие на немско-австрийската експанзия. Георги, вижте прочетете историята на глаголицата, има хиляди писмени паметници, заблудата е само в тебе, очевидно от ЦРУ и СС. Аз изобщо не съм объркан, завършил съм българска филология и ползвам всички източници. За разлика от Вас.

2013-09-02 16:33:25 От: Георги

Митко,надявам се няма да се обидиш от това което ще ти кажа,но ти си русофил! Знай обаче,че сегашна Русия няма нищо общо с онази Русия която е била преди 1917 година,която ни е освободила! Истинската Русия е унищожена от 80 години жидоболшевизъм! Да не забравяме също че КГБ и ЦРУ винаги са си сътрудничели! Американските корпорации и банки финансират болшевишкият държавен преврат през 1917 година! И ПАК ПОВТАРЯМ,ЕЗИКЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ГЕНЕТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ДАДЕН ЕТНОС ИЛИ РАСА!!! ТОВА Е ВСЕ ЕДНО ДА КАЖЕШ,ЧЕ НЕГРИТЕ В ГАНА ЩОМ ГОВОРЯТ ФРЕНСКИ,ЗНАЧИ СА ФРАНЦУЗИ!

2013-09-02 16:56:04 От: Митко

Георги, на славянски името ти е Владимир. Що се отнася до генетиката, народната самобитност и езика, точно глаголицата е документът, който оборва всякакви "теории" за неславянския произход на българите. Славяни идва не от "склавини", а от Словяне /С Я-това гласна/. Това го доказва хърватинът акад Йосиф Братулич, идва от "словя", т.е говоря, за разлика от "немци", не говорят. Естествено, че съм русофил, защото съм българофил, защото ние българските славяни сме дали азбуката и книгите на руските славяни, защото те са говорили на един език с нас. А всички славяни не са траки, защото ако траките говореха на славянски, щяха да пишат с глаголица албанците. За гените съм писал вече - над 70 % са славянски, както и защото имаме над 85 % общи със сърбо-хърватите. За ...прочети целия

2013-09-02 21:26:38 От: Георги

Повярвай ми,че знанията ми не са повърхностни,имам достъп до информация,до която не всички мога да се докоснат / не само от книги/ и знам,че "славянски етнос" не съществува! Доколкото стана въпрос за ционистите,ти например вярваш в това,което те ти насаждат,в което те искат да вярваш! Българите са смесица от много раси,повечето в основата си с европейски произход! А глаголицата не нищо повече от смесица на древно български с гръци знаци! Доказа явно,че не си никакъв филолог! Нищо лично,все пак.Но не уважавам хората,които са се присламчили към една досадна мисъл и са се превърнали на зомбита заради нея! Едни подобни на теб ще се избият да защитават версията,че идваме от Иран,други подобни пак на теб са готови да хванат пушката и да застанат редом с "братя - с...прочети целия

2013-09-02 23:06:30 От: Митко

Нямах никакво намерение да ти отговарям, но глаголицата е съвършено представяне на фонетичната система на старославянския, респективно на българския език. Например, голямата носовка, в български преминава в "ъ", в руски и сръбски в "у", в полски се запазва нейният носов изговор, в самоковски говор например става "а". Мо/н/ж в старобългарски става мъж сега, муж в руски и сръбски, ме/н/ш в полски и пр. Точно тебе са те манипулирали евреите. Какво е Европа - славяно-германско море. И целта на ционистите е да разделят германи и славяни. Славянството е от Владивосток до Прага, вникни в етимологията. Прабългарите са нямали никаква азбука, прочети поне "За буквите" на Черноризец Храбър - също вникни в етимологията и на двете му коренно славянски имена. Владимире, с...прочети целия

2013-09-03 02:55:01 От: Георги

Ние сме точно толкова славяни,колкото съвременните гърци са елини! Стига с тази глаголица,става досадно вече! Къде поставяш ролята на гена в цялата тази мозайка от най-различни версии за произхода ни!? Колко повърхностен и неук трябва да е човек,за да твърди,че езикът е расово определящ фактор! Аз пиша на български език,ти ако толкова разбираш от етимологията на българския език,би трябвало да знаеш,че нашият език е различен от всички славянски езици,едно от доказателствата е че ние няма толкова много падежи като при руския,полския и чешкия език! На теб ти е влязла една муха в главата и край,не приемаш чуждо мнение,ти искаш да се наложиш над останалите с тезите изгодни за теб,с това в което ти искаш да вярваш! Но повярвай ми законите на живота ни показват дру...прочети целия

Мите свидетелството за "българската филология" може спокойно да си го ползваш за подпалки. Същото важи и за псевдонауки като "българистиката" които освен за научна обосновка, че "няма нищо българско" за друго не служат. Та да се върнем на езика. Това че народите в Източна Европа говорят на близкозвучаши езици изобщо не означава че тези народи са сродни. В Централна и Южна Америка говорят предимно испански. Но това не доказва че са испанци или имат общи предци с испанците нали. При нас положението е същото. Това че езикът ни е сроден с този на ляхи, чехи и руснаци изобшо не означава, че имаме общ произход и корени. Даже съвсем основателно можем да твърдим че езикът на който говорят е следствие на културното влияние което ние и сродни нам народи сме оказали въ...прочети целия

2013-09-07 12:43:46 От: Митко

Виж, социалисте, проблемът не е в дипломата, а в знанията. Прочел съм стотици писмени документи от епохата на Борис І и Симеон І /а не на Чилингиров и Цончо от епохата на Симеон ІІ и Борис ІІІ/. Всички автори през ІХ и Х в, когато се формира българската нация - проявяват "странен" славянски национализъм, по съвременни мерки дори фашизъм. Ето какво пише Константин Преславски: "...лети сега славянското ПЛЕМЕ към кръщение" /няма нищо сарматско, нали?/, Константин Философ: "...слушайте словото сега, ВСИЧКИ славяни", Черноризец Храбър: "...ако попитате СЛАВЯНСКИТЕ азбукарчета", Тодор Дуксов, братът на Борис І: "аз съм славянин", в Панонските легенди - "Пространните жития на Кирил и Методий", и двамата братя питат папата и спорят с триезичниците за утвърждаване на...прочети целия

Оле майко, оле божке... Доообре ще почнем от начало защото очевидно мислиш трудно. За начало ще започнем с термините защото са ти слабост.
Фашизъм: Полито-икономическа доктрина възникнала в Италия в 20те години на 20ти век. Нямаща нищо общо с произхода и етногенезиса на българският народ.
Сармати: Наименование с което ГЪРЦИТЕ в последствие ромеите се обръщат към иранските племена в северното черноморие и Кавказ.
Прабългари: Изкуствено създаден термин който цели да разграничи българите преди и след 680та като два различни народа.
Барс - Леопард.
Така сега почва трошенето по тъпомера.
"прочел съм стотици писмени документи " В оригинален вид или "съвременен" превод?
"лети сега славянското ПЛЕМЕ към кръщение" - Н...прочети целия

2013-09-07 19:15:52 От: Георги

До:"За нашата социалистическа родина"
Приятел,виждам че се опитваш да обясниш на този тиквеник на чист български език истината за произхода на българите и т.нар "славяни",но колкото и да му обясняваш,той няма да те разбере! Не си хаби нервите! Както виждаш аз пробвах много пъти,но Митето като стара съветска латерна повтаря едно и също!

2013-09-07 19:58:10 От: Митко

Леопард в Азия и Европа не е имало дори преди Ледниковия период. Всеки в Уфа, Чебоксари и Якутск ще каже че "барс" е тигър. Най-старият препис на "Азбучна молитва" е от Х в и в Атон, Хърватска, Словакия, Черна гора, в България има преписи. Кой ще вземе да фалшифицира документи от Х в през ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV в и до сега? Прочетете анализа на акад Куйо Куев за "За буквите", където обстоятелствено са описани преписите. Фалшификации са правили само Химлер и ционисти. Вие сте синоним на фанатизъм, защото и в "Проглас към Евангелието" /на 3 места/, и в "За буквите" /там на 4 места/, и в "Похвално слово за Кирил", и в "Шестоднев", в "Стратегикон" няма дума за сармати. Фашизъм е понятие от ХХ в, но славянското родолюбие - и за това 450 мил броя документ е глаголицат...прочети целия

2013-09-07 21:12:43 От: Георги

Митко,само това ще ти кажа и повече няма да коментирам твоите идиотии! Върви на психиатър,брат,много ти е нужен! Ти сигурно не спиш да се гледаш в огледалото и да се кефиш на "славянския си външен вид"! И престани да запълваш информационното пространство със жалките си нелепости! Върви в Израел при твоите наставници,там може би по има славяне отколкото в Европа,ха-ха-ха!

Добре продължаваме с антиславянските заблуди.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81
" Най-старият препис на "Азбучна молитва" е от Х" - Доказателства моля!
"Кой ще вземе да фалшифицира документи от Х" - Моля те извади ми два преписа на който и да е средновековен документ които да са 1:1 ИДЕНТИЧНИ!
"Стратегикон" - Предполагам иде реч за Стратегикона на Маврикий а не този на Лъв 6ти. Нормално е там да не се споменават Сармати. Там се описва въоръжението и тактиката на Аварите като се прави препратка че Българите(не славяни) ползват подобна.
"С войни са се простряли от Владивосток до Прага" Назови славянският владетел който е създал империя от Владивосток до прага. Тоя някой шотландски боец ще да е...
"п...прочети целия

2013-09-08 10:03:39 От: Георги

По убежденията на Митето си личи,че нашият най-голям външен враг отдавна е постигнал целта си! Ние българите отново сме раздвоени,хулим се един друг,не зачитаме чуждото мнение и така се самоунищожаваме! А ционистите удрят по най-милото ни - България,нашият произход,бит и култура!
Както казах в мои по-стари коментари,истината винаги е някъде по средата! Ние българите сме арийци,факт е че сме древен народ,факт подкрепен от много доказателства е и генетичната връзка между траките и древните българи!
Но факт е също,че западно-римските а по-късно и източно-римските императори са заселвали по нашите земи роби от Близкия Изток и Африка, които до известна степен са развалили расовата хомогенност на Балканите,а на по-късен етап това правят татарите през...прочети целия

2013-09-08 10:36:20 От: Митко

Има 2 Осетии - Южна и Северна. И в двете се говори разновидност на грузинския, който не е индоевропейски. Сарматският е индоевропейски. Впрочем, и двете Осетии искат да са в Русия, не в Грузия. За Иван Грозни, Петър I и Екатерина Велика не си чувал, но за Симеон Велики и Иван Асен II си чувал. Аз съм от индоевропейската раса, а и Владимир и социалистчето-мушица повтарят тезите на ционизма. Първата славянска държава е основана в VI в на територията на днешна Чехия. Ако изобщо е имало тракийски и сарматски държави, те са закрити от славяните още в v в. Пропуснах да напиша, че всички племена в Северен Кавказ, вкл кабардинци и "балкари" - жалките остатъци от кутригурите и онунгундурите са разбити даже не от редовна славянска армия, а от казаци /виж картината "За...прочети целия

?!?!?! Пичага... или тотално си дал фира или си мегата невеж!
Осетия произлиза от Яси "земя на ясите" Московското наименование на въпросният народ. Местното население там се наричат алани а държавата си наричат Алания. Ма карай. Важното е да има спам и тролинг.
"Ако изобщо е имало тракийски и сарматски държави" - Абе май само за славяните археологическите находки са кът ма карай. Нали в приказките са споменати...
" даже не от редовна славянска армия, а от казаци /виж картината "Запорожките казаци пишат писмо на Султана/". Което е много интересно имайки предвид че Запорожките казаци са наследници на черните българи на Баян. Жалко че ги няма сега на теб едно писмо да ти спретнат...
"а прабългарите и траките дори писменост са нямали...прочети целия

2013-09-09 15:22:21 От: Митко

Нека от всички "аргументи" и факти се спра само на къща, защото всеки останал може да бъде оспорен и анализиран 101 % по същия начин. Та словото "къща". Даже и най-автохтонният последовател на трако-сарматската "теория" Иван Стаменов, 100 пъти по-подготвен от "цоциалиста" и Владимир, признава, че къща е 101 % със славянски фонетичен, морфологичен и етимологичен произход. Тя идва от "кът", "/да/ кътя", "скътвам", "скут", а от средногръцки - "кат", в смисъл едноетажна къща, от там и украинската "хата", също и в полски, а и в италиански и испански "casa" /Казанова/. Т.е - същото се отнася за всички изброени по-горе уж неславянски, с неславянски произход думи. "Т" пред мекост в български е станало "щ", най-българският звук, по-точно "двузвучие". В руски и сръбск...прочети целия

2013-09-09 16:37:37 От: Георги

Митак,понеже размислих вече и видях че си много начетен и информиран във всички сфери от живота,ще ми кажеш ли само според теб какви са антропологическите характеристики на славяните!? Че аз понеже не съм толкова нечетен като теб и не могат да си представя как изглеждат тези полу - богове!Сигурно славяните са наследници на извънземна раса! Та моля та кажи ми че изгарям от нетърпение и се казвам Георги,да знаеш!

Почва да ми омръзва но поне е забавно.
"признава, че къща е 101 % със славянски фонетичен, морфологичен и етимологичен произход" - За това и до днес се ползва масово от НЕславянски народи.
"същото се отнася за всички изброени по-горе уж неславянски, с неславянски произход думи." Добре, сега остава да докажеш че народите от Средна Азия и Иран са славяни.
"Югославия /чети: Земята на Южните СЛА/О/ВЯ/ЕНИ/" - Понеже Югославия е наименование на 2000 години нали..
"Фонетиката е точна наука, " - Не и когато става въпрос за история и произход на който и да е народ! Всеки римски гражданин е говорил на латински като на тези 2ро 3то поколение им е бил майчин. Но това не значи че всички в империята са от една етническа или дори расова група к...прочети целия

2013-12-06 03:14:01 От: свилен събев

ТРАКИ СМЕ!!!И ПО ТОЧНО ПЕЛАЗГИ-богоподобни.

2013-12-06 08:58:05 От: Митко

Точно така, траки сте, защото една лимка ви трака в главата. Само ще добавя, че последното голямо изследване на Университета в Тюбинген установи, че сърбите и българите имат 90 % общи гени, а сърбите имат 80 % общи гени с поляците. Това не е като швейцарското изследване, поръчано от ционисти. А на територията на Полша е имало 1 мил тракийски държави. Заблудата е първата стъпка към истината. Георги си е елинска дума, славянската е Владимир, като Путин. Така си е Георги, славянче си, съвсем чисто.

2013-12-06 12:28:34 От: свилен събев

да !траки и по точно предците на траките-пелазги.на един като погоре упорит му извадин над 60 древни автори които казват че сме траки,мизи,фриги,пеони,българи...

2013-12-18 13:03:16 От: Руси Иванов

За БЪЛГАРИ се говори и пише след преселението на БРИГИТЕ в БАЛХАРА -
http://balkan1.blog.bg/history/2012/12/15/tuk-sme-si-ot-vreme-ono-i-sme-nai-drevniiat-narod-na-zemiata.1031510

2013-12-18 17:08:35 От: Митко

Руси, Руси, аз избягвам да се подигравам на българи, ама ти счупи тъпомера. В V в. в Северна България е нямало не древни българи или траки, а нито един жив човек. Чети византийските източници, които нямат интерес да сме нито славяни, нито траки, нито българи. Аз пък "твърдя", че не само сме най-старият народ, ами че сме 101 % извънземни. И никой не може да ме оспори... Смешно, нали?

2013-12-18 18:52:07 От: свилен събев

не вярвай на византийските летописи!!!траки сме!

2013-12-18 18:55:42 От: свилен събев

такъв измислен етнос,славяни НЯМА!!!Славяните,готите са траки-гети!!

2013-12-18 22:54:51 От: Митко

Самото име Съби доказва, че сме/си славяни/н. В старославянски голямата носовка "Он" преминава в български в "ъ", в руски и сръбски в "у", в полски носовката си остава носовка и днес, в чешки става "он". Например старославянското=старобългарското рОнка, става в български ръка, в руски и сръбски рука, в полски рЕнка, както и в чешки. Старогръцкото "самбатон", което ще рече "седми ден" става сОнбота в старославянски=старобългарски, респективно събота в средно- и новобългарски. Значи С"Ъ"би си е старославянско име. Щеш не щеш си славянин. Както 450 мил от Владивосток до Прага, а вече и в целия свят. Лека нощ, славянино Съби.

2013-12-19 05:34:25 От: свилен събев

митко,не четеш правилните книги!такъв измислен етнос,славяни НЯМА!!!Славяните,готите са траки-гети!!

2013-12-19 05:39:31 От: свилен събев

баща ми е антим,баща му е трифон,неговия баща е пеньо,неговия баща е съби.всичките са българи.аз съм българин,а ти бъди ако искаш славянин,турчин,сърбин,поляк или лайно!лека нощ лайно!

2013-12-19 09:44:51 От: Митко

Съби Събев, дори прабългарите не са били варвари и не са ползвали вулгарни думи. Съжалявам те с цялото си славянско великодушие. Слаба ракия си, както прабългарите, разбити от славянина Иван IV Грозни, или както нефелните траки, разбити от славяните още през V в.

2013-12-19 09:50:10 От: Митко

Впрочем, Антим и Трифон са елински /старогръцки/ имена, единственото широко разпространено прабългарско име е Борис /тигър/. А няма нито едно над 0,001 % разпространено "тракийско" име. Ето славянски имена: Борислав, Мирослав, Огнян, хайде сам си ги изброй.

2013-12-19 12:39:10 От: свилен събев

благодаря за поученията!ти си фанатизиран на тема славяни!няма такъв етнос,писах по горе!те са гети тракийско племе,най голямото и най справедливо.населявали са долното течение на дунав.сегашна добруджа и отвъд/на север/от дунава.104 г.избухва тяхно въстание.траян изпраща легионите си и ги разбива.болшинството се спасяват на север от дунава.смесват се с тамошни племена и така се образуват две групи.така наречените славяни и така наречените готи.ясен ли съм.ПАК ТИ КАЗВАМ-НЕ ЧЕТЕШ ПРАВИЛНИТЕ КНИГИ МОМЧЕ МЛАДО!БЪДИ ЗДРАВ И ЧЕТИ.С ЛЕКЦИЙТЕ СЪМ ДО ТУК!!!СЛАВЯНИ НЯМА КАКТО И ГОТИ НЯМА.ВСИЧКИ СА ТРАКИ-ГЕТИ.

2013-12-19 12:42:31 От: свилен събев

ПРОЧЕТИ ХЕРОДОТ-МОЛЯ И ЩЕ СЕ СВЕТНЕШ КОЛКО СИ ЗАБЛУДЕН.ЯВНО СИ ЧЕЛ БЕШЕВЛИЕВ,ЗЛАТАРСКИ С ТЯХНИТЕ СБЪРКАНИ ТЕОРИЙ.

2013-12-19 13:48:57 От: Митко

От Херодот до 5 в. са 10 века, а до днес са 25. А Златарски трябва мене да чете. Съби е събота на славянски. Другото са смешни чувства. И най-вече заблудите на ЦРУ. Даже даките, днешните румънци имат над 66 % славянски думи. Съби, ти твърде малко си чел, и то избирателно. Аз съм изчел практически всичко по темата. Ела на ограмотяване.

2013-12-19 16:10:06 От: свилен събев

даките са част от гетите.и май си написал новата история на българите?хи,хи,хи...кгб ти е размътило главата с фалшификати!бъди здрав!ти си неспасяем!!!

2014-04-01 18:53:23 От: Генади Савов

Кан Кубратовите българи са народ от ирански произход.В Иран се срещат имена от типа на Исперих,Кубрат,Тервел.Физически си приличаме с иранците.По интернет,ако пуснем иранска народна музика тя прилича на бълг.народна музика.Прабългарите са били персийци.

2014-04-01 20:06:36 От: Митко

Добре е, че не си написал, че сме афганистанци. Нито Исперих, Кубрат, Тервел има в Иран и съседните страни. Нито си приличаме с иранците, в Българско има 30 % синеоки, в Иран - под 1%, изобщо иранската музика не прилича на българската, колко ирански филма си гледал? А прабългарите са тюрки, това е ясно от 100 % от наследниците им в Татарстан и Чувашия. Над 66 % от сегашните чуваши и татари са монголоиди. Естествено, като от по-културен народ прабългарите са взели някоя и друга дума или шарка от персите. Но това е под 5 % от общата култура на днешните чуваши,за които има над 1000 документа от всякакъв произход, че наследяват Волжка България. Чети, бре Пенчо /Генади/.

2014-04-02 23:27:43 От: Генади Савов

До г-н.Митко,Ние българите несме тюрки.Не си приличаме с турците от Анадола и с казахите от Казахстан.Смесена раса от българи-иранци с трако-илири,славяни и римляни сме затова имаме и синеоки българи.П.Добрев,Пл.Павлов и Б.Димитров са писали доста за произхода на българите.

2014-04-03 09:28:44 От: свилен събев

http://sparotok.blogspot.nl/2013/08/blog-post_26.html

2014-04-03 09:30:34 От: свилен събев

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152147057888020&set=gm.10152283543147410&type=1

2014-04-03 21:42:59 От: Митко

Особено Петър Добрев, този абсолютно болен човек, не струва и стотинка като учен. А само за 2 минути сразих Пламен Павлов по СКАТ. Когото, впрочем, уважавам, за разлика от Божидар Димитров, който до 10 ноември твърдеше, че сме славяни, след това на софри - че сме тюрки, после, че сме афганистанци - като него. А в "спароток" няма един верен източник. Прочел съм хиляди източници от всякакъв произход - византийски, латински, славянски, арменски, германски - навсякъде пише, че сме славяни. Хайде, проговори ми на българо-ирански.

2014-04-04 02:40:52 От: свилен събев

на спароток на малкият пръст не можеш да стпиш.искаш ли да уредя една среща с него и да поспорите.ще те смачка с аргументи.

2014-04-13 18:01:38 От: Генади Савов

До г-н.Митко,някога не харесвах прадедите си българи,че били монголци по старата теория.Считах се за монголец и славянин...Днес разбрах,че българите 75-процента са източни иранци.Да ви проговоряна ирански.Тобошир на ирански-тебешир на български.Кобус на ирански-коба,прокоба на български.По експедиции в Иран от историци.Това,че сме славяни-80-процента-българите е било тезата на П.Хиледарски по малкото документи в ония робски времена за нас.За времето си Паисий е бил най-големия историк в Б-я.След.1952,1954г.поради липса на много сведения отново сее твърдяло,че кан Аспарух дошъл в Б-я.681г.с 10-хиляди бойци и ок.40-хиляди жени,деца,старци-българи.Личните имена на днешните българи са 60-процента от Иран и Кавказ.-Дико,Чоко,Гоцо,Дилко,Крум,Борис,Нино,Неда,Нина,В...прочети целия

2014-07-30 13:43:11 От: Алмаз Недехин

Понеже сме смес от като гени, то не може да отхвърляме онези злоезичнико българи като наши сънародници, които десетки поколения се самоосъзнават като българи,бугари и прочее.

Те имат и писания за своя български произход, свои автори писали за рода си от преди 1878 година !!!

ПОГЛЕДНЕТЕ ГОДИНА.

Това , че на една велика сила не е изгодно това, не значи те те, тюрките- българи не са ни сънародници.

2014-07-30 17:11:10 От: свилен събев

иди на лекар момче младо.и си пий редовно хапчетата.

2014-10-23 15:55:15 От: Да

Генетиката е категорична- българите са местно население.
Източниците са категорични - българите са траки (мизи, гети, скити)

Фолклора ни е категоричен - българите сме си тук и винаги сме били тук.

Възрожденските ни историци - П.Богдан, Паисий, Раковски са категорични - българите са местен народ, траки.
ЗА КАКВО МИ Е ДА СЛУШАМ НЕДОМИСЛИЦИТЕ НА ТОЯ ИЛИ ОНЯ ПСЕВДО УЧЕН

2014-10-24 10:31:37 От: Митко

Като сме траки, защо сме създатели на словянската азбука и писменост, на която говорят 350 мил славяни? Като гените ни са тракийски, защо нашите са общи 90 % със сръбските, които 80 % са славянски? Що се отнася до фолклора, /на български и словянски - народното творчество/ в него са запазени всички типични старославянски обичаи и имена. Българите са славяни=словени и изобщо нямат нищо общо с местното гръцко и варварско тракийско население.

2014-12-27 19:41:43 От: Историк

Петрински е прав в едно! Няма сериозна теория за поризхода на българите! П.Добрев писа пълни глупости! Четете Ж. Войников по въпроса!

2014-12-28 08:00:50 От: Митко

Към "Да" - Къде Паисий пише, че не сме славяни и че сме местно население? На 5 места подчертава, че сме славяни и ни сравнява със сърбите. Невежеството не е аргумент.

2014-12-28 13:51:59 От: Историк

Паисий е преписвал здраво от хърватските "илирийски" панславистки книжки по това време!

2014-12-28 14:37:32 От: Митко

Абе, историк. Поради что се срамуваш да прочетеш внимателно "История славеноболгарская?" Там в собственоръчно написания предговор Паисий пише: "От всички славянски народи най-славни били българите, първи имали царство, цар и патриарх?" Явно не си никакъв историк, а прозападен зомбиран кретен.

2015-01-10 09:22:07 От: Друг Митко

Митко, байно,
Объркана ти е цялата представа за история и за логика.
Не се силзагай така здраво, спри се.
Паисий пише че българите са СЛАВЯНИ, а ти ги пишеш тюрки!
Айде изясни се, или поне ОПИТАЙ да си изясниш понятията.
Само четене трябва, не русофилски манифестации.
Славянски етнос НЕ СЪЩЕСТВУВА и никога не е съществувал.
В 5-7ми век на част от народите по Долен Дунав е залепено названието склавос.
Това НЕ Е славяни. Склавос значи ПОДЧИНЕН, роб.
Самите тези народи не се наричат склавос, а се наричат Б Ъ Л Г А Р И.
И то МНОГО преди да "дойде" Аспарух.
Източници - колкото искаш, стига да можеш да четеш.
От обърканите ВЪНШНИ названия на местните народи се получават и такива По...прочети целия

2015-01-10 09:31:05 От: Друг Митко

Историците са куpви на политиците.
Ако искате иситината - четете и сами си правете изводите.
Ето едно добро начало относно кои са СКЛАВОС, които днес великорускте историци кръщават славяни:
Цитат от летописа от Дукля:
Caeperuntque se utrique populi valde inter se diligere, id est Gothi, qui et
Sclavi, et Vulgari, et maxime quod ambo populi gentiles essent et una lingua esset omnibus.
Deinde Vulgari, iam ex omni parte securi, construxerunt sibi villas et vicos et inhabitaverunt terram quam ceperunt usque in presentem diem.

Превод: И тези два народа, а именно готите, наричани още сКЛави(!), и българите,
се заобичаха извънредно много, тъй като и двата народа бяха езичници И ИМАХА ОБЩ ЕЗИК.
прочети целия

2015-01-10 09:33:40 От: Друг Митко

Преди руски и великохърватските комплексари да осерат българската история СЕ Е ЗНАЕЛО, кои са тия склавос:

Ето какво казва внецианският дож Андреа Дандоло в неговите хроники (1305 — 7 септември 1354) ?

"Erant enim Sclavi adhuc gentiles, quia a Gothis originem traherunt."

- В превод на български звучи:
Всъщност сКЛавите дотогава са били езичници, тъй като са потомци на готите.

2015-01-10 09:42:26 От: Митко

Не случайно елините са наричали българите вулгари, т.е варвари. Това е за "Друг Митко" персонално. Има десетки източници, които говорят за словени, което е едно и също със славяни още от II в сл.Хр. Преди "Друг Митко" да почне да спори, нека попрочете малко. Невежеството не е аргумент.

2015-01-10 10:26:43 От: Друг Митко

Митко, далеч си изобщо от историята и от фактите.
За теб историята е политика и затова си измисляш и НИЩО не можеш да докажеш.
НЯМА източници от втори век, които да говорят за словени.
Словени и Славяни е е дно и също само за промити малки мозъци.
Склави , Словени и Славяни са различни понятия. От различно време и за различни хора.
Почвям ги едно по едно с благородната цел да ограмотя, който има желание.
Склави е понятие за ПОДЧИНЕНИТЕ племена от Долен Дунав. Нито поляци, нито руснаци са наричани тогава склави. Склави съвременниците им наричат ГОТСКИТЕ племена от Долен Дунав.
Дал съм източници, неграмотнико. Ти ми дай ИЗТОЧНИК, който да нарича населението на днешните Полша или Русия скалвос.
Така че т...прочети целия

2015-01-10 10:31:06 От: Друг Митко

Словените.
Словените ги има в средновековните СТАРОБЪЛГАРСКИ книги и не са етнос!
Така са наречени хората на СЛОВОТО - тези които четат, пишат и знаят БОЖИЕТО СЛОВО
Това е релгиозно понятие.
Глаголицата тогава ОТНОВО е наречена ГОТСКИ БУКВИ. Защото и тогава хората са знаели че народа, който е ползва е местния гетски/готски народ.
И тогава ( 9 век) НЯМА И ДУМЙА за слАвяни. Нито някой е наричал словени предците на поляците и руснаците. Отново си ut of date.
ФАКТ

2015-01-10 10:36:56 От: Друг Митко

Славяните....
До средата на СЕДЕМНАДЕСЕТИ ВЕК - няма никъде документиран случай, на употреба, на ЕТНОНАЗВАНИЕ СЛАВЯНИ(!) навсякъде се изписва сКЛавини.

СлАвяните са измислени от хърватските националисти за да си докарат велика история на малката държавица.
Но великоруските фалшификатори пригаждат идеята към амбициите на бившата татарска колония Московития. Славянстовото става оправдание за властване на Русия над Източна Европа.
Понеже тогава пангерманизма се лакоми за Западна Европа, двете доктрини чудесно си пасват.
И си разделят историята - готите стават германци, а склавос ставт славяни (демек руснаци..хахах)
Нищо че всички дрвени автори твърдят че склавос са старите готи и гети.
Ей така древения ...прочети целия

2015-01-10 10:49:49 От: Друг Митко

Митко, продължавам да те ограмотявам по темата история, от която се интерсуваш, но я бъркаш с политиката.
ПРАБЪЛГАРИТЕ

Прабългарите се появяват в 19-ти век. Преди това не са съществували. След това съществуват само виртуално. Какво е характерно за тях:
1. Те нямат език. Появили се в 7-ми век, създали държава, подчинили СКЛАВОС, и ... си изгубили езика. Нито дума не е останала от този "прабългарски" език. Нещо повече. Няма нито дума в никоя древна хорника за този език. Няма нито ред че народа е имал два езика - "славянски" и " прабългарски"
След като няма никакви сведения за език на прабългарите, трябва да приемем че те или нямат език, или са говорили на езика на склавос.
Ти си избери кое е вярното...
2 Изчезн...прочети целия

2015-01-10 11:01:02 От: Друг Митко

И преди да изпишеш поредните профанизми, Митко, схвани едно:
Всяко свое твърдение подкрепяй с ЦИТАТ.
Защото си написал хиляда поста и не си цитирал НИТО ВЕДНЪЖ.
Това е пълна профания, мойто момче и избягвай вече да го правиш.
Ясно е че си бос с изотчниците, защото иначе нямаше да пишеш глупости от рода " че елините викали на българите вулгари"
Веднага те ограмотявам, келеш:
вулгар е ЛАТИНСКА дума, овчарче.
Значението на думата вулгар, което днес знаеш е придобито едва в края на Средновековието.
В късната античност вулгар означава "обикновен народ", "тълпа"
И означава това на ЛАТИНСКИ, неграмотнико, а не на "елински"
Така че детските ти бъртвежи ги подкрепяй (ако можеш) с цитати на източни...прочети целия

2015-01-10 11:23:21 От: Друг Митко

Относно статията:

Статията има две части;
Първата е разумна - експедициите на актьори, режисьори, фантасмагори НЕ СА научни експедиции. Твърденията че са "открили" българите в Афганистан и.. алала бала, са абсолютна простотия. Далеч по-сходни са ни шевиците и гайдите с ираландци, баски, италианци, сардинци, сърби, румънци, хървати босненци и т.н.
Съгласен съм че става дума за точене на пари и груба и тежка форма на антинаучност.

Втората част на статията обаче съдържа не по-малка степен на спекуалции и лъжи.
Спекуалции са твърденията за славянски народи, прабългарски народи и т.н. За тях няма никакви факти нито в хрониките, нито в археологията.
И тук е лъжата - няма нищо от археологията, което може да ...прочети целия

2015-01-10 17:52:51 От: Митко

Славяни и словени е абсолютно едно и също. Москва се пише Москва, но се чете на руски Масква. Същото е с гора, город, поросьонок и пр. Естествено е, че за "Друг Митко" вярното прочитане е прасе, а не поросьонок. Невежеството не е аргумент.

2015-01-11 11:49:33 От: Rookie

Митеееее мите... другия Митко си е много прав.Къде са ти славянските артефакти бе?Поне едно погребение да намерят то няма братче.Нищичко от така приетото славянско.

2015-01-11 17:17:20 От: Митко

Що се отнася до НЕбългарина "Руки" /какъв българин е, щом не пише на кирилица/, ще отговоря така. Когато съм бил в Плиска, а това съм правил десетки пъти, вкл и като археолог, установих, че прабългарите са били доста варварско и изостанало племе. В Плиска единственото каменно построение е ханският дворец и капището до него. Всички къщи са били дървени, вкл на висшата аристокрация, на висшите военни. Докато в Преслав и манастирите покрай него, не само къщите, но и гробовете са каменни. И всички - със славянски=словенски букви. Незнанието не е аргумент. Прасе се пише с "а", на руски е поросьонок, но се чете също с "а". Руки, защо ръцете ти и умът ти са от зад?

2015-03-25 14:44:27 От: barin

Няма такова нещо" Прабългари". Така нар искат да признаят, че сме най-старата държава наречените" велики сили" не искат да признаят, че сме най-старата държава в Европа, запазила името си. Както няма" прагърци, праевреи, праегиптяни", така няма" прабългари". С този измислен термин се отрича връзката на българите сега с тези от времето на хан Кубрат и преди него. С удоволствие пиша този коментар в навечерието на 26 март- датата на създаването на българската държава според именника на българските ханове. Годината не е еднозначно определена- 165 или 153 сл. Хр. Ако се приеме, че има пеабългари, то излиза, че те са много стари във времето, защото частица" пра' се поставя пред нещо много отдавнашно. Празнувайте празника 26 мнарт. Той е разположен близо до други п...прочети целия

2015-03-25 15:33:54 От: Митко

Като сме /пра/българи, защо говорим на славянски=словенски език /стблг: йензик/? Защо Борис избива 52 % от сънародниците си и неговият син Симеон Велики казва, че е словенин и българин? Който отиде в Плиска /Плисков/ или в Кабардино-Балкарска /Българска/ автономна република в Кавказ, установява колко примитивни са били /пра/българите. Че и дебели глави /рудиментарен остатък в някои българи днес/.

Славяните=словените са от Владивосток до Прага и от Северния полюс до остров Крит, а /пра/българите са изчезващ вид около Чебоксари и Казан и в Северен Кавказ.

Казах.

2015-11-06 21:48:38 От: barin

Няма "прабългари"-названието е измислено. Няма и праегиптяни, прагърци, пракитайци. Самата частица"пра"предполага да се отнася за нещо много назад във времето. Египтяните, Мохенджо-Даро,Харапа,Шумерите са от преди 3000 г. пр.Хр и не се наричар пра.Българите в най-добрия случай са от 153 или 165 г.( според именника), а иначе-от 632 г. Названието е измислено от историците на т.н." Велики сили",които искат да ни разграничат от древните българи преди 681 г, когато минават р. Дунав.

2015-11-07 08:48:48 От: Митко

Дали ще се наричат българи, прабългари или Аспарухови българи е все едно. Важното е, че те са тюрки, а днешните българи от 893 г, от Преславския събор насам са славяни, по-точно словяне.

2016-02-22 10:32:46 От: Друг Митко

Митко пишеш глупост след глупост
Някой си Борис избил 52% от сънародниците си?!?!?!?!?!?!
Симеон бил казал че е словенин?!?!?
Българите били примитивни (същите, които живеят в градове с канализация)
Всичко ти е такова Митко - глупости , лъжи и нито един факт

2016-02-22 13:34:49 От: Митко

Кой дава квалификации вместо аргументи? Знаещият или невежият. Бил съм няколко пъти в Плиска и имам десетки снимки от примитивния начин на живот на прабългарите. Примитивен и битово, и естетически, и хигиенно. Какво пише Черноризец Храбър: "Прежде убо словяне немаахон къниги и четяха и гадаеха с черти и резки." Това означава, че съвременник на Симеон Велики признава, че словяните са де факто българите, писмен факт, известен от поне 1000 писмени паметника от онова време или най-късно век повече. Да знаеш - значи да можеш!

2016-07-19 23:51:06 От: Pavel Staikov

Открит е произходът на прабългарите и хуните:
http://bulgariansorigin.blogspot.bg/ (на български)
Origin of Bulgars and Huns :
http://hunnobulgars.blogspot.bg/

Добави коментар
Вашето име
Вашия e-mail
С попълването на имейлът се съгласявате да получавате уведомления за нови коментари по темата!
Коментар
Аз не съм бот
 

Българи, съдействайте на "Българи"!

Виж повече