Правителството очаква 0.8% растеж за 2015 г.

Автор: Николай Стоянов


Правителството очаква 0.8% растеж за 2015 г.

Финансовото министерство залага в бюджета малко по-високи очаквания за икономиката от тези на Европейската комисия и доста оптимизъм за инвестициите

През следващата година правителството очаква растежът на икономиката да се свие до 0.8% и инфлацията да остане практическа нулева. Това се вижда в представена на сайта на Министерството на финансите макрорамка към проекта за бюджет за 2015 г.

Според министерство на финансите, рамката за следващата година, както и прогнозите до 2017 г., "са изготвени на база консервативна прогноза за основните макроикономически показатели", въпреки че предвижданията на Европейската комисия за ръста на БВП в България догодина са още по-ниски - 0.6%.

След занижените очаквания за 2015 г. през периода 2016-2017 г. се предвижда плавно възстановяване на икономиката и растеж съответно 1.5 % през 2016 г. и 2.3 % през 2017 г.. Според МФ основен принос за това ще има вътрешното търсене.

Здравейте дефицити

На база на тези влошени прогнози правителството явно се отказва от плановете за балансиране на бюджета в обозримо бъдеще и новата мантра е "постепенна консолидация". Така вече очакванията са за 2015 г. дефицитът да бъде сведен до Маастрихстския праг 3% от БВП, а през 2016 и 2017 г. да се свие до 2.5 и 2%. През пролетта за трите години бяха заложени съответно 1.5%, 1.1% и 0.9% от БВП.

"В средносрочен период е планирано ежегодно намаление на дефицита със стъпка от 0,5 на сто. Това ще бъде добър сигнал за намеренията на правителството да смекчи негативния ефект от еднократното разхлабване на дефицита през 2014 г. и да покаже устойчива тенденция към подобряване на бюджетната позиция", се казва в доклада на МФ.

Все пак за следващите години след 2015 г. се предвижда и намаляване на преразпределението, като разходите трябва да спаднат от 39.8% до 38.2% от БВП. "Разчетите и предприетите мерки за ограничаване на бюджетния дефицит предполагат да се елиминират факторите, довели до влошаването на бюджетната позиция през 2014 г. и завръщане още с Бюджет 2015 на този показател в границата до 3% от БВП", обясняват от ведомството на Владислав Горанов.

Не липсва и традиционната закачка с предишното управление: "Прекалено оптимистичните прогнози за икономическото развитие през последните две години са една от причините, които доведоха до неизпълнение на поставените бюджетни цели на данъчната политика."

И още дефлация

Друг силно негативен момент както за икономиката, така и за бюджета е, че страната още не е излезнала от дефлационните процеси. Прогнозата са средногодишната инфлация през 2015 г. да е едва 0.1%. Според МФ вече има сигнали за оттласкване най-вече заради повишените цени на електроенергията.

Забавеният растеж ще произведе и задържане на високите нива на безработица. На този фон, както и на заложените намаления на заплати в бюджетния сектор, малко необяснимо изглежда прогнозата на МФ за ръст на вътрешното търсене, която силно контрастира с тази на ЕК. Също така драстично се разминават и прогнозите за инвестиции - докато правителството очаква те да се запазят на минимален растеж, ЕК предвижда -2.3%.

От Брюксел обясняват това с по-слабото усвояване на еврофондове поради приключването на програмния период, както и очаквано ограничаване на кредитната активност на банките. Според сценария на София "ограничения пред кредитирането съществуват, но те се дължат на слабото търсене на заемни ресурси, а не на по-консервативна политика от страна на банките". Затова и те оптимистично залагат на "преодоляване на несигурността и повишаване на доверието на потребителите и инвеститорите през втората половина на 2015 г., което води до по-висок принос на вътрешното търсене за икономическия растеж спрямо предвиждания от ЕК".

По в-к Капитал

Коментари
Няма написани коментари.
Добави коментар
Вашето име
Вашия e-mail
С попълването на имейлът се съгласявате да получавате уведомления за нови коментари по темата!
Коментар
Аз не съм бот