Мащабни рИформи, мащабни чудесии

Автор: Редакционен анализ


Мащабни рИформи, мащабни чудесии

Работен вариант на управленската програма се съгласува между коалиционните партньори, Доган и неговите приоритети, кликата му, хептен минават в запаса, така се получава на практика, де да видим...

Мащабни реформи предвижда управленската програма на кабинета „Борисов“. Тя все още е в работен вариант и е дадена за съгласуване между коалиционните партньори. Процедурата на съгласуване тече в момента между ГЕРБ и Реформаторския блок.

Парламентарните групи може да дават предложения за промени. Патриотичният фронт и АБВ още не са получили 178-страничния документ. С екземпляр от него обаче разполага „Преса“.

От програмата става ясно, че напук на критиките на опозицията правителството залага реформи в почти всички сектори. Най-осезаеми са те в здравеопазването и в съдебната система. Три от най-важните стъпки за здравната реформа са оптимизиране броя на болниците, ефективна спешна помощ и решаване на проблема с неплащането на здравни осигуровки. Пакетът с медицински услуги, плащани от НЗОК, ще бъде разделен на приоритетен, базов и допълнителен.

Сред приоритетите на правителството са промени в Закона за съдебната власт. С тях Висшият съдебен съвет ще бъде поделен на съдийска и прокурорска колегия, които самостоятелно ще решават въпросите за кариерното развитие и дисциплинарните дела срещу магистратите. Изрично е записано, че за създаването на бъдещ Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет Министерството на правосъдието трябва да осигури широк консенсус за промяна на конституцията.

В социалната сфера се залага на продължаване на пенсионна реформа „до постигане на сигурни, устойчиви и адекватни пенсии“. Кабинетът има амбиция да намали нископлатените работници и т.нар. работещи бедни, като за целта ще се анализира в кои икономически дейности те преобладават и съвместно със социалните партньори ще се търсят решения. Планира се разработването на механизъм, по който да бъде увеличавана минималната заплата. Досега тя се спускаше административно.

Акцент в образованието ще е актуализиране на учебното съдържание и разкриване на нови детски градини. Учениците в частните градини и училища ще получават издръжка наравно с общинските и държавните школа и забавачки. Матура по дигитални умения след Х клас предвижда управленската програма в областта на образованието. Заложено е през 2018 г. парите за образование да достигнат 4,5 млрд. лв. и 4,5% от БВП, за 2014 г. те са 3,4 млрд. лв. (3,7% от БВП). 

Всеки ще си избира
доставчик на ток

В областта на енергетиката проектът на правителствена програма е амбициозен - съдържа 15 приоритета, опи­сани на десет страници.
 

Предвижда се либерализация на пазара, така че всеки гражданин или фирма на практика да може да си избере доставчик на електроенергия. Най-сетне трябва да заработи и борса за ток.
 

Ще има нова енергийна стратегия на България до 2030 г. с поглед до 2050 г. Приоритет е запазването на пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Властта ще ограничи приема
в болници за неосигурени

Три от най-важните стъпки за здравната реформа са предвидени в управленската програма на кабинета: оптимизиране броя на болниците, ефективна спешна помощ и решаване на проблема с неплащането на здравни осигуровки. Посочени са само отговорните институции, но без срок за изпълнение на всяка от мерките.
 

Да се въведат ограничения за планов прием на здравно неосигурени лица в болници, които имат договор с касата, е едно от намеренията на правителството. Ще се приемат само лица в спешно състояние, като им бъде гарантиран само спешният пакет, пише в проекта. Шефът на здравната комисия на НС ген. Стоян Тонев обясни, че на неосигурените няма да се отказват планови операции, но ще чакат ред за тях, както е във Великобритания например.

Според НАП здравно неосигурените в България са малко над 2 милиона при население от 7 282 000 души. В Германия, където живеят 81,2 млн. души, за здраве не плащат само 50 000.

Правителството предвижда да приложи „и моркова, и тоягата“. Ще има информационни кампании за самоосигуряващите се лица, като целта е всяка година 10% от неосигурените да влязат в системата. В същото време обаче, за да се намали делът на трудносъбираемите здравни вноски, чрез промяна в закона НАП ще може да получава информация от търговските банки за съществуващите банкови сметки на физическите лица, които не си плащат. Ако има съдебно решение за лечение, което не е платено, дори се мисли по служебен път да се удържат сумите от банковите сметки.

Предвижда се до 100% да бъдат увеличени възнагражденията в спешната помощ чрез въвеждане на финансови стимули. Ще има нов вид персонал в тази система - лекарски асистенти и парамедици. Спешните центрове ще бъдат ремонтирани и оборудвани, ще се купят и нови автомобили.
 

Една от най-важните мерки в здравната реформа е описана най-пестеливо. Ще се разработи план за преструктуриране на лечебни заведения съобразно критериите в Националната здравна карта.

Ще се въведат електронно досие, електронна рецепта и електронен болничен лист. Ще се въведат задължителни критерии за качество на медицинските дейности и това ще се обвърже с възможността здравните заведения да имат достъп до публичните ресурси на НЗОК.

С 10 000 подписа
ще може да се вкарва закон в НС

Правителството ще изработи механизъм, чрез който 10 хиляди български граждани да могат да предлагат законопроект на Министерския съвет или на Народното събрание, пише в проекта на управленска програма. Това беше ангажимент на ГЕРБ и РБ още по време на преговорите за съставяне на коалиция. В момента гражданите нямат пряка възможност за законодателна инициатива, но на европейско ниво такава възможност съществува. Тази мярка може да се изпълни, като се промени законът за прякото участие на гражданите във властта и се даде право на гражданите да внасят в МС или в НС своите инициативи, но опосредствано, само като предложения, не и като вносители, обясни шефът на правната комисия на НС Данаил Кирилов.

Предвижда се още допитване за задължително гласуване, както и облекчаване на процедурите за провеждане на местни референдуми. Избирателните списъци ще се изчистят от „мъртви души“; ще се въведат активна регистрация, машинно гласуване и преброителни центрове. В програмата е записано „засилено администриране от българската държава на изборния процес в чуждестранните изборни райони“.

По-високи пенсии, по-малко бедни

Промени в социалните помощи, за да се насочват по-ефективно към нуждаещите се, предвижда управленската програма. Записани са и мерки, чрез които да се намали броят на пасивните потребители на помощи, като трайно безработните в трудоспособна възраст ще бъдат насърчавани да започнат работа.

Предстои изготвяне на анализ по региони на т. нар. работещи бедни, както и разпределението им по икономически дейности. Управляващите са си поставили амбициозната задача да приемат механизъм за определяне на минималната работна заплата по обективни критерии. Досега тя се спускаше административно от кабинета.

Намаляването на безработицата и насърчаването на предприемачеството също са сред приоритетите в социалната сфера. Ще има нова програма, финансирана от бюджета, за хората, които са без работа повече от 1 година. Те ще карат курсове и ще им се търси препитание. Амбициите са общо 480 000 дълготрайно безработни да бъдат включени в обучение или заетост до 2018 г. Ще бъдат подпомогнати финансово микропредприятия, като държавата поеме средствата за заплати на първите пет разкрити работни места в тях. Целта е така да се осигури заетост на 2000 безработни.

Сред приоритетите е въвеждането на минимално почасово заплащане и възможност за почасова работа, включително полагане на такъв труд чрез система от ваучери.

Децата сираци ще бъдат изведени от домовете и ще им се предоставят нови социални услуги.
Специално внимание се отделя на подобряването на жилищните условия на маргинализирани групи от населението, включително ромите. 

Патрули от български и турски граничари

Приемане на изцяло нов закон за чужденците, изграждане на още 131 километра ограда по цялата граница с Турция и съвместни българско-турски патрули на браздата. Това са част от приоритетите в правителствения план в частта „Обществен ред и сигурност“. От документа става ясно, че кабинетът твърдо е решил да построи защитна ограда по цялата българско-турска граница с цел ограничаване на нелегалната миграция към България. Предлага се подписване на съвместна спогодба с МВР на Турция за излъчване на смесени патрули по държавната граница. Правителството предвижда и помощ по охрана на браздата с Турция от европейската гранична служба ФРОНТЕКС.

Сред приоритетите е и изграждането на съвместен контактен център между България, Гърция и Турция на граничния пункт Капитан Андреево за митническо и полицейско сътрудничество.

Матура по информатика в Х клас

Матура по дигитални умения след Х клас предвижда управленската програма в областта на образованието. Идеята е да бъдат тествани и знанията на учениците в областта на компютрите и новите технологии.

До момента тийнейджърите държаха само две задължителни матури - по български език и предмет по избор в края на XII клас. Със записаното в управленската програма и проекта на закона за училищното образование обаче се въвежда възможността за два изхода от гимназията. Единият от тях е именно след десети клас. Идеята е учениците, които не желаят да продължат в университет, а искат да овладяват занаят, да не бъдат държани в класните стаи против техните желания и нужди. Младежите с амбиции за висше образование ще остават още две години на чиновете, но през това време ще залягат основно над профилиращите предмети.

Най-мащабната промяна в областта на висшето образование е предвижданата нова система за финансиране на държавните университети.

Ще могат да отзовават обвинител №1
и шефовете на двата върховни съда

Една от дългосрочните задачи на  кабинета е свързана с приемането от парламента на стратегията за реформиране на правосъдието.
 

Сред приоритетите на правителството са промени в Закона за съдебната власт. С тях Висшият съдебен съвет ще бъде поделен на съдийска и прокурорска колегия, които самостоятелно ще решават въпросите за кариерното развитие и дисциплинарните дела срещу магистратите.

Изрично е записано, че за създаването на бъдещ Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет Министерството на правосъдието трябва да осигури широк консенсус за промяна на конституцията. Правителството обещава пряк избор на членовете на МСС и ВПС от квотите на съдиите и прокурорите

Поставена е и една интересна задача пред правосъдното ведомство - да въведе механизъм за прозрачност и обществен контрол върху работата на главния прокурор. Както и да гарантира правила за отчетността на съдилищата, прокуратурата и тримата големи в съдебната власт - председателите на двата върховни съда и обвинител №1.

От министерството се очакват и работещи механизми за търсене на отговорност, включително и възможност за отзоваване на тримата големи при несправяне с работата. Въвеждането на електронно правосъдие и максимален достъп до информация за управлението на съдебната система и полицията също са сред приоритетите. Обещан е достъп в реално време до разпределението на делата. По информация на „Преса“ днес МС ще разгледа стратегията за реформа на съдебната власт. 

По в-к Преса

Коментари
Няма написани коментари.
Добави коментар
Вашето име
Вашия e-mail
С попълването на имейлът се съгласявате да получавате уведомления за нови коментари по темата!
Коментар
Аз не съм бот