Битката за Европа продължава

Автор: Иван Петрински (13 коментара)


Битката за Европа продължава

Балканите скоро ще навлязат в период на тотална етническа нестабилност, ако историческата традиция продължи неизменно...

На илюстрацията:

 

Отчаяната съпротива на разпокъсаните балкански държави задържа устрема на османските турци за повече от век и половина - от превземането на крепостта Цимпе (до днешния Булаир на Галиполския полуостров) в края на 1352 г. до падането на Белград през 1521 г.

 

Дори при най-голямото си разширение в Европа Османската империя не успява да завладее целия Балкански полуостров.

 

Вляво: Пренасянето на мъртвия султан Сюлейман I (1520-1566) след превземането на крепостта Сигетвар (днешна Унгария) и завръщането на османската войска (вдясно), рисунка върху две страници на Саид Лукман в богато украсения ръкопис на "История на Сюлейман", 1579-1580 г., Библиотека "Честър Бити"-Дъблин. 

 

Бляскавата ни етническа история, макар в същността си тя да е неоспорима, е все по-недостатъчна напоследък, за да ни създаде увереност в бъдещето. Неграмотното управление на България през последния четвърт век плаши, властващата повсеместна корумпираност и смайващо невежество доведоха до пълното пренебрегване и неразбиране на протичащите етнически процеси по българските земи, а и на Балканския полуостров изобщо.

 

Нещо повече, през последните години степента на неразбиране на тия процеси се увеличава правопропорционално на тяхното ускоряване. Ако не настъпи, по някакво чудо, съществена промяна в тази нерадостна картина, нищо добро не ни чака.

Всеки опит, точно днес и точно на Балканите, да бъде подменен моделът на националните държави, съществуващи тук по силата на историческата традиция, ще доведе до нова по-опасна етническа нестабилност на полуострова. Чуждоземните съвети как Балканите да решат собствените си етнически проблеми могат да създадат единствено модел, който е в интерес на същите тия чуждоземци, и до нищо друго.

 

Дори мълниеносен преглед на историческите данни подсказва навлизането на полуострова в исторически обусловен етап на етническа нестабилност, който, поне в миналото, винаги води неизменно до коренни етнически промени. И всички на Балканите би трябвало да се съобразяват с това.

Периодът на цялостна етническа промяна на полуострова ще трябва да определим най-общо на 2-3 хиляди години.

 

Така се извършва смяната на праисторическото население, например - носителите на археологическата култура Старчево-Кьорьош-Криш (от VII хил. пр. н. е. насетне) са сменени през V хил. пр. н. е. от новопридошли малоазийски етнически масиви, носители на културата Градешница-Винча.

 

След нови две и половина хилядолетия, приблизително, протича нова етническа промяна и балканските земи са заети от населението, което през следващите 2-3 хилядолетия ще ни бъде известно като "траки".

 

От средата на V в. н. е., преди 1500 години, е налице нова пълна етническа промяна - "славянското море", по думите на Константин Багрянородни, залива полуострова, оставайки негов пълен господар чак до наши дни.

Ако историческите пресмятания са точни и показват вярната тенденция в етническите промени на Балканите, а нямаме причини да се съмняваме в това, то в много близко историческо бъдеще ще трябва да се подготвим за значителна етническа нестабилност на нашия полуостров, предизвикана, пак по съпоставка със събитията от предходните девет хилядолетия, от външен етнически натиск.

Втората половина на ХI в. и началото на следващия, ХII в., до създаването на българската държава, са особено наситени с чуждоземни нашествия по нашите земи. Често печенегите, чийто нападения са особено нагъсто, усядат трайно в земите и отсам Дунав, по черноморското крайбрежие, а и по-навътре в Добруджа (вж. например В. Златарски, 1934 и Л. Дончева-Петкова, 2005).

 

Многобройният вече археологически материал също достатъчно ясно очертава земите, в които се срещат безспорни следи от усядането на многобройни печенежки маси - в днешна Североизточна България, включително в късните хоризонти на Плиска, в Средна и Северна Добруджа и от двете страни на Дунав, в Македония и по-рядко в Тракия котлите с вътрешни дръжки, които се приемат за типични за печенегите, са толкова многобройни, че чак стряскат.

 

И не може да е другояче, летописците Йоан Скилица и Йоан Зонара твърдят, че първи се заселват отсам Дунав с позволението на цариградските власти, и след като били покръстени масово във водите на Дунав, 20 хиляди печенеги, начело с Кеген. Възложено им било да охраняват границата по Дунав.

В края на 1048 г. нови печенежки маси, начело с Тирах, притиснати от суровата зима, преминават отсам Дунав, отдавайки се на грабежи. Съдбата се показва обаче благосклонна, сред печенегите на Тирах възниква епидемия от стомашно неразположение, завършващо много често със смърт.

 

Принуден от обстоятелствата Тирах се покръства заедно с още хиляди свои сподвижници и приема да се засели, заедно с тях, в пустите места около Средец, около Ниш и в Овче поле (по левия бряг на Вардар). В следващите десетилетия Византия води тежки войни за усмиряване на печенежките заселници.

Едновременно с печенегите, които продължават нападенията си и в по-късно време - през 1084 г. в Добруджа, например, усядали, или само участват в нападения и грабежи, също и маджари (например през 1059 г.), както и узи (през 1064 г., например, според летописеца Михаил Аталиат). С обединените сили на печенеги, маджари и кумани е нападната Източна Тракия през 1087 г., през 1090-1091 г. печенегите се съюзяват със селджукските турци за нападения срещу Цариград.

 

Куманите, впрочем, продължават нападенията си срещу византийските земи и през ХII в., и през ХIII в., често заедно с българската войска, както е добре известно. Не спират и печенежките набези, през 1122 г., според Никита Хониат, те "като скакалци опустошавали всичко по пътя си".

Печенегите, узите, куманите, маджарите, както и увлечени с тях по-малки етноси, усядат лесно и бързо, отдадени предимно на грабежи и войни. От втората половина на ХI в. насетне на север от Стара планина етническата картина е изключително пъстра.

 

След възстановяването на българската държава обаче българите успяват безкомпромисно да претопят всички етнически натрапници.

Изглежда възможно при идването на османските турци след средата на ХIV в. по тия земи, част от потомците на претопените печенеги, узи и кумани с по-голяма лекота да са се турцизирали, век и половина-два са много кратък срок за пълното завършване на етническите процеси.

 

Много е възможно да се окаже, при по-внимателно вглеждане, че голямата част от днешното мюсюлманско население в Разградско, Варненско, Силистренско и Шуменско са всъщност наследници именно на същите тия печенеги, узи и кумани, заселени тук през ХI-ХIII в.

Несъмнено най-тежката заплаха за българската народност, а и за останалите балкански народи, настъпва след средата на ХIV в. с нахлуването на османските турци в Европа. Гледано в общоисторически план турското нашествия в Югоизточна Европа съвсем не е най-страшната заплаха за средновековните балкански държави, то просто идва в "неподходящо" време.

 

Особено след средата на ХIV в. балканските държави постепенно навлизат в преходен исторически период, който трябва да отбележи завършването на Средновековието.

 

Разпокъсани и уяазвими в своя преход, изтощени от хилядолетни битки с всякакви жадни за плячка азиатски племена и народи, Балканите не успяват да се справят с османската опасност, макар тя по сила и организираност да е значително по-слаба от предходните нахлувания на племена и народи.

Главната слабост на османската държава е недостигът на население, следователно и на войници. Поради това османското нашествие в Европа повлича и множество малки народности.

 

Така възходът на османската империя по времето на султан Сюлейман I, и продължителните завоевания след неговата смърт, почти до края на ХVII в., някои виждат в привличането на ислямизирани туркменистански племена, на остатъци от селджуките, на юруци, в крайна сметка, като стопанско население.

Историческата тенденция до наши дни е непоклатима. Дори мощното и достатъчно продължително османското нашествие, което бе последвано, например, от четири века и половина турско робство по българските земи, не промени съществено етническата картина нито на полуострова, нито у нас.

 

И това показва точността на историческите успоредици - османското нашествие идва само хилядолетие след заселването ни по тия земи, етносите тук са още млади и силни.

 

Днес обаче, трябва да признаем, защитните ни сили не изглеждат достатъчни за нов значим етнически натиск, и властниците у нас трябва да са наясно с това.

Европейският запад дължи историческото си оцеляване на средновековните държави от Източна и Югоизточна Европа. Ако не беше мощта и издръжливостта на тия стожери на Европа в западните покрайнини на континента, докато там мъчително разрешаваха собствените си тежки противоречия в средата на Средните векове, османските турци щяха да строят джамии и хареми по Лоара и по Темза още през ХV в.

 

С особено усещане за "несправедливост", балканските народи ще трябва да забравят и приноса точно на западните кръстоносни походи в отслабването и покоряването на Балканите през ХIV-ХVI в.

За да върне историческия си дълг днес, би било любезно и възпитано Европейският запад, ако не да помага, то поне да престане да уврежда грубо защитните сили на балканските народи. Знам обаче, че не е в природата му и аз поне не бих се надявал.

Ще е необходимо изглежда точно ние на Балканите да впрегнем непрестанно и целенасочено всичките си сили, за да се съхраним. По нашите земи времето на националните държави, например, не е отминало. Както и никъде другаде, независимо какво ни съветват "доброжелателите". Системата от защитни механизми, създадени нарочно за този тип държави, може да бъде от съществена полза.

 

Безпогрешното разпознаване на етническите заплахи също ще ни позволи да удължим исторически определеният ни срок за съществуване. Използването на тези и всякакви други достъпни ни средства е задължително.

 

Въпрос на самосъхранение е.


Свързани текстове:

http://www.segabg.com/article.php?issueid=7681§ionid=5&id=0001301

http://www.segabg.com/article.php?issueid=4343§ionid=5&id=0001301

http://www.segabg.com/article.php?id=419121

http://www.segabg.com/article.php?id=616753

http://www.segabg.com/article.php?id=617634

http://www.segabg.com/article.php?sid=2011092900040001301

http://www.segabg.com/article.php?issueid=10236§ionid=5&id=0001301

http://www.segabg.com/article.php?sid=2012032900040001301

 

От в. "Сега"

 

 

Коментари
2013-10-31 11:40:00 От: RumenS

Има един руски икономист Михаил Хазин /върви нещо като чудак/, та той твърди че Балканите са естествен икономически клъстер заедно с Турция. Той предвижда усилване на икономическата криза, и последващ разпад на ЕС на бедни и богати. За Балканите той предвижда малка война и възстановяване /частично/ на Османската империя. Но, както казах, той е нещо като икономист дисидент и официално не го вземат на сериозно /макар че има дарба да говори много логично и свързано/.

2013-10-31 11:41:26 От: Гладиатор

Затова трябва да се водим по нашата си природа и никак да не се водим по ума на все по изтрещяващите с малоумните си решения европейци. Те развалиха собствените си държави, водейки се по глобални и американски акъли ...

2013-10-31 11:43:10 От: Survivors

Нестабилно време за народа ни, но дори да не беше така - няма начин да устискаме срещу племена, раждащи няколко пъти повече деца от нас. Не сме виновни, не е дори въпрос на бедност или емиграция. Това е сблъсък на култури - съвременната жена, пък и мъж от западната цивилизация не приема да е само биологично същество и да се въпроизвежда колкото природата реши. Ако Европа не го разбира и не защити своето население и територия - ще загуби катастрофално. Не е само България. Всички ще загубят. Ще възникне нещо друго, което може би, най-вероятно всъщност, няма да носи ценностите, които смятаме за universal and unalienable.

2013-10-31 11:44:01 От: RumenS

Европа винаги ще вижда в православния изток заплаха. Винаги. Исляма не е проблем за Европа /или те вярват че не е/. Но чуждият на Европа, източноправославен мироглед е заплаха. Защото може да бъде алтернатива. И го е доказал. И те това, нема как да го преглътнат.

2013-10-31 11:45:43 От: Дедовия ви

Виж френския национален отбор по футбол. По едно време там имаше само един французин.

2013-10-31 11:46:56 От: внимателният

Има нещо друго, далеч по-смъртоносно за държавите и това е политическата система. Парламентарният феодализъм е политическата система, която почти ни е унищожила и рано или късно ще ни довърши.

Алодите, леновете, болярите, шляхтата, партиите и останалите феодални институти - това е истинската смъртна заплаха за всяка държава. Това е правилото без изключения, а парламентарната република е онова, което ще ни ликвидра независимо дали има или няма етнически промени.

2013-10-31 11:49:01 От: suhar

Трагедията на европейския Югоизток е в това, че не са имали общ духовен лидер, какъвто на Запад е бил Папата. Лидер, който можеше да обедини българи, сърби, гърци и руснаци в общ фронт против турците. Впрочем, и до сега като идиоти се радваме на независимата българска църква. И какво от това?

2013-10-31 11:50:06 От: Dax

Особено за турското робство, а не присъствие!

Според мен и двете понятия са погрешни. Не ми е приятно да ме наричат роб, още по малко да се самонаричаме така. Никоя уважаваща себе си нация не го прави.

Не приемам и "присъствието", тъй като въобще не отговаря на действителното положение на нещата.

Имаме си хубава българска дума - владичество - и мисля, че тя най-добре отразява същността на това, което е ставало по нашите земи цели пет века.

2013-10-31 11:53:12 От: emo1971

Дълго време турските султани са насърчавали преселението на мигриращи от централна Азия туркмени мюсюлмани на Балканите. Това е защото са се чувствали неуверени. Нуждаели са се от етническо и религиозно доминиране в ново завладените земи. Изобщо не са се интересували първоначално, че заедно с такива мюсюлмани в империята им навлизат и видове ислям различни от сунитския (ортодоксален).

Изобщо голяма каша, но нещата започват да стават много сериозни към началото на 16 в. с победата на Севфевидите в Иран. Селим Явуз поставя край на емиграцията от Азия към Европа, пък и в собствената си империя изколва много шиити, различни суфий и пр. Много лошо са го отнесли казълбашите например. Тези му постъпки са ни съхранили.

Ако имиграцията ...прочети целия

2013-10-31 11:55:42 От: left_attack31

Има нещо друго, далеч по-смъртоносно за държавите и това е политическата система. Парламентарният феодализъм е политическата система, която почти ни е унищожила и рано или късно ще ни довърши.

Парламентарният феодализъм си го гласуваме ние. Така е по целия капиталистически свят. Основната заплаха дойде - това е капитализъмът, който е една олигархична система по своята същност.

2013-10-31 11:57:35 От: OLDMAD

Споко! Новата османска вълна все още е на южната ни граница. Като стигне Виена, тогаз Европата ке се стресне.

P.S. Като ви мързи да четете История, поне гледайте "Великолепният век".

2013-10-31 12:01:20 От: Michael_P

Дискусионно е дали като васал на Османската империя си запазваш държавността. Управляващите елити на Балканските държави (не само българските, подчертавам това - сравнително лесно сменят идеологията си срещу запазване на привилегиите). Както е казал Анри четвърти - "Париж си струва една Меса". Ами днес да не би да е по различно!!!

Защо православието като идеология отстъпва на исляма (като идеология) в онази историческа епоха? За тогавашния "пролетарият" (селяните имам предвид като производители на "добавена стойност") от значение са данъците. Сравнете данъците!

По отношение на актуалното положение в Централна Европа - Германия. Колко милиона турци и етнически руснаци има по настоящем там? Проверете. Това са гримасите на история...прочети целия

2013-11-02 21:46:17 От: НЕ СЕ САМОЗАЛЪГВАЙТЕ

СМЯНА НА НАСЕЛЕНИЕ В БАЛКАНИТЕ НЯМА!!!
ТУК ВИНАГИ СА БИЛИ ТРАКИТЕ .НО ТРАКИТЕ СА ОГРОМЕН НАРОД НА ОГРОМНА ТЕРИТОРИЯ ЧАСТ ОТ КОЯТО СА БАЛКАНИТЕ И ТАЗИ СЕГАШНА ДРЕБНА БЪЛГАРИЙКА.МНОГО ЧЕСТО НА НАША ТЕРИТОРИЯ ИДВАТ РАЗЛИЧНИ ТРАКИ -ВЕДНЪЖ КАТО БЪЛГАРИ-ТРАКИ ОТ СРЕДНА АЗИЯ И СТАВРОПОЛСКИЯТ КРАЙ,ДРУГ ПЪТ КАТО СЛАВЯНИ-ТРАКИ ИЗБЯГАЛИ ОТ РИМСКИТЕ НАШЕСТВИЯ НА СЕВЕР ОТ ДУНАВ-ВИЛБЕРГСКА КУЛТУРА ,СЪНТАНА МУРЕШ КУЛТУРА.ТРАКИ ИДВАЩИ ИЛИ ВРЪЩАЩИ СЕ ОТ МАЛА АЗИЯ.ПОНЯКОГА КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ САМИТЕ ТРАКИ СА ОБЪРКВАЩО ГОЛЕМИ НО ТОВА СА ВСЕ ПАК ТРАКИ НАРИЧАНИ БЪЛГАРИ СЛАВЯНИ ,ПЕЛАЗГИ ,ДАКИ ,ГЕТИ ГОТИ,МАКЕДОНЦИПЕЛАЗГИ-НАЙ РАЗВИТИТЕ ТРАКИ ,КОИТО ВДЪХВАТ ЖИВОТ И ЖИЗНЕНОСТ НА НОВОИЗМИСЛЕНАТА ОТ ТЯХ ГРЪЦКА НАРОДНОСТ/ПРИЕЛИ ЧУЖД ЕЗИК/

Добави коментар
Вашето име
Вашия e-mail
С попълването на имейлът се съгласявате да получавате уведомления за нови коментари по темата!
Коментар
Аз не съм бот
 

Българи, съдействайте на "Българи"!

Виж повече