Условия за публикуване на коментари и мнения

„Българи-портал за нацията"

Всеки, който пише тук, приема следните Условия на портала:

* Редакцията не носи отговорност за изказаните твърдения. Всеки, който пише, носи отговорност за думите си и се отказва от претенции за авторско право върху написаното.
* Не се допускат мнения, които съдържат:

- Вулгарен език, ругатни, неприлични изрази.
- Нападки по расов, етнически или религиозен признак.
- Обиди към авторите на текстовете и другите участници.

* Не се допускат текстове на латиница.
* Не се допускат обръщения към издателите на портала и коментари за тях. Който има да им каже нещо, да пише на office@bolgari.net .

На участници, които нарушават тези правила, ще бъде ограничаван достъпът до форума временно или завинаги, а подобни мнения ще бъдат изтривани.

По всякакви други въпроси участниците могат да пишат до office@bolgari.net . Редакцията не се ангажира с конкретни срокове за отговор.

Регистрацията не е задължителна, но регистрираните участници могат да разчитат на обратна връзка, ако бъде изтрито тяхно мнение или получат забрана.

Регистрираните участници могат да си създадат свой собствен блог, където да пишат коментари и да изказват мнението си по въпроси, които не сме засегнали, да направят свой собствен фото албум, да качват видеа и филми. Най-интересните от тях могат да бъдат публикувани в рубриките на портала при равни условия с другите автори. Публикуваните материали стават собственост на портала.

Потребители, които са регистрирани в др < type="text/java"> уги форуми с някакво име, имат право да го регистрират с предимство тук.

Който се регистрира тук с нечие чуждо име от друг форум, може да бъде заличен, ако първоначалният притежател на името докаже правата си върху него. При такива случаи е достатъчно на адрес : office@bolgari.net да се изпрати заявка от и-мейл адрес, с който участникът е регистриран в други форуми, както и линк или друго доказателство за датата на първоначалната регистрация.

Редакцията не предоставя при никакви обстоятелства на полицията или други институции IP адреси на участници във форума. Ако редакцията бъде задължена да даде такива данни с прокурорска заповед, ще съобщи за това на участниците.За авторските права

„Българи-портал за нацията"

Съдържанието на „Българи-портал за нацията" е защитено от Закона за авторско право и Наказателния кодекс.

Снимките и текстовете на Булфото, Агенция Фокус и др. агенции не могат да се копират и публикуват в Интернет и в печата без закупуване от съответните агенции.

Българи, съдействайте на "Българи"!

Виж повече