БЪЛГАРИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ

Кои сме ние, откъде идваме, накъде отиваме?

 

Ние сме българи, идваме от дълбините на времето, отиваме в общочовешкото бъдеще.

 

Ние се гордеем с българския си произход, работим за утвърждаване на българската идентичнот в съвременния свят, искаме нашите потомци да бъдат и пребъдат българи.

 

В съзвучие с девиза на Обединена Европа: "Единни в многообразието", възприемаме европейските ценности като общочовешко достижение, в което българите имат свой неотменим принос. Република България е равноправен член в европейската общност на свободни и независими държави, навсякъде по света ние сме хора с българско самосъзнание.

 

Ние сме за запазване на нашата независимост в нашите исторически граници, отстояваме неделимостта на българската земя и развитието на свободата и народовластието. Ние сме против всеки опит да ни откажат от нашите народностни идеали и добродетели.

 

 Искаме си историята такава, каквато е, без украсяване, но и без принизяване. За да имат днешното и утрешните поколения верни ориентири, ще припомняме събития и периоди на българска слава и благоденствие. Но ще възкресяваме и моменти на исторически падения и ще анализираме причините за тях, за да не повтаряме грешки и заблуди на предишни поколения и водачи.

 

Искаме достойно настояще от управляващите българската държава днес. Приканваме всички българи да разсъждаваме, спорим и мечтаем за България, каквато е и каквато искаме да бъде. Оцелели сме по своя дълъг път, защото обикновено сме разчитали на себе си и сме вярвали в силите си. Успяващият човек черпи енергии и от своите корени, от рода си. Да бъдем горди, че сме българи!

 

Искаме другите да уважават нашия принос в развитието на световната цивилизация. Ние сме против всяка проява на нихилизъм или космополитизъм, които нямат нищо общо с естествените обединителни процеси между човешките общности.

 

Ние сме и против обиждането на другите народности и унижаването на хора с друго самосъзнание. Категорично отхвърляме шовинизма, расизма, фашизма, религиозния фанатизъм и всякакви други идеологии, основани върху ненавистта към различните народи и етноси.

 

Искаме да помогнем на днешните българи в осъзнаването на своята идентичност, да ги подкрепим в стремленията да я отстояват в собствената си държава и навсякъде по света.

Виждаме Българския път през третото хилядолетие като успешна мирна надпревара с останалите народи. И вярваме, че по този път ще съхраним и укрепваме забележителните ценности на Българщината, ще бъдем между тези, на които е съдено да оставят непреходни следи в бъдещата Човешка цивилизация.

България над всичко друго!

 

Българи, съдействайте на "Българи"!

Виж повече